Vergeet Pokémon Go, KEI wordt het ‘spel’ van de toekomst

mobieltjes

De kans is groot dat u dit artikeltje niet leest omdat u één van die circa twee miljoen Nederlanders bent die op een smartphone druk is met het gooien van rood-witte balletjes naar lelijke fantasiebeestjes. Moet ook gebeuren, maar dan mist u wel wat. Want op elektronisch gebied staan er spannender dingen te gebeuren dan Pokémon Go.

Op 21 juli 2016 zijn nieuwe wetten verschenen tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Algemene wet bestuursrecht en andere wetten in verband met ‘vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht’. Dat is een hele mond vol om aan te geven dat de rechtspraak bij de tijd is gebracht. Shoppen, bankieren, daten en netwerken doen we al online, dus waarom ook niet procederen? Het komt allemaal voort uit het overheidsproject ‘Kwaliteit en Innovatie’ (KEI). Doel? Procedures moeten sneller, eenvoudiger en toegankelijker. Ik beperk me hier tot enkele veranderingen in civiele zaken:

  • Stukken moeten voortaan langs elektronische weg bij de rechter worden ingediend. Deze verplichting geldt niet voor natuurlijke personen, al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf en voor ‘verenigingen waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte’ (informele verenigingen). Zij mogen op papier blijven procederen. Als deze partijen echter worden vertegenwoordigd door een advocaat of een gemachtigde die beroepsmatig rechtsbijstand verleent (denk aan een rechtsbijstandsverzekeraar of een deurwaarder) geldt de verplichting tot digitaal procederen weer wel.
  • Voor zowel vorderingen (bijv. de incasso van een openstaande rekening) als verzoekschriften (bijv. het aanvragen van een echtscheiding) geldt één nieuwe, uniforme basisprocedure. Alle procedures vangen op dezelfde wijze aan door indiening van een zogeheten ‘procesinleiding’, gevolgd door een verweerschrift en een mondelinge behandeling. Het pleidooi is afgeschaft.
  • De mondelinge behandeling vindt nog wel offline plaats, maar ook dat stadium van het proces heeft een upgrade gekregen. Zo is het mogelijk om een beeld- of geluidsopname van de behandeling te maken, kunnen partijen – met voorafgaande toestemming van de rechter – in het vervolg getuigen en partijdeskundigen meenemen en kan de rechter tijdens of na de zitting mondeling uitspraak doen (mits alle partijen zijn verschenen).
  • De rechter gaat zich actiever met het verloop van de procedure bemoeien.
  • Partijen krijgen 24/7 toegang tot hun eigen digitale dossier (via www.rechtspraak.nl).

Naar verwachting treedt de KEI-wetgeving vanaf begin 2017 – gefaseerd over een aantal jaren – in werking. Holla is hier optimaal op voorbereid. Procederen is namelijk een vak apart en een goede procesadvocaat kan het verschil maken tussen ‘gelijk hebben’ en ‘gelijk krijgen’. Holla beschikt over een sectie Procesrecht die nauw samenwerkt met het Wetenschappelijk Bureau en de afdeling Litigation Support. Holla beheerst de nieuwe spelregels dus als geen ander en dat is maar goed ook. Want anders dan bij Pokémon Go zijn bij een procedure de gevolgen van het digitaal verliezen wél in real life voelbaar.

Vragen? Bel of mail mr. Renaldo Willems, gespecialiseerd in civiel procesrecht