Vakantiegeld Q&A

Vakantiegeld 2019

Veel werknemers zitten met smart te wachten op het salaris deze maand. De maand mei is voor velen immers de maand waarin zij een extra bedrag op de rekening gestort zien worden: het vakantiegeld. Maar wat houdt het vakantiegeld nu eigenlijk in en waarover wordt vakantiegeld opgebouwd? In dit blog krijgt u antwoord op een aantal veelgestelde vragen over vakantiegeld.

Wat is vakantiegeld?

Al sinds het begin van de twintigste eeuw kregen steeds meer werknemers betaald verlof, maar de vakantie moest wel uit eigen zak worden betaald. Sinds 1945 krijgt elke werknemer een toeslag vanuit de werkgever als bijdrage aan de kosten voor de vakantie: het vakantiegeld.

Hoeveel vakantiegeld krijg ik?

Volgens de wet heeft iedereen in loondienst recht op een minimumvakantiebijslag van 8% van het bruto jaarloon. Dit betreft een minimum; er mag ook een hoger percentage worden afgesproken. Wat veel mensen niet weten is dat je als werkgever en werknemer kan afspreken dat als de werknemer meer dan drie keer het minimumloon verdient, over dit bovenliggende deel een lager percentage dan 8% of zelfs helemaal geen vakantiegeld wordt uitgekeerd. Dit zal een werkgever niet erg populair maken en lijkt dus ook een dode letter in de wet te zijn.
Ook bij ziekte gaat de opbouw van vakantiegeld gewoon door zo lang de loondoorbetalingsverplichting loopt. Het kan zijn dat een zieke werknemer slechts 70% van zijn brutoloon ontvangt. In dat geval wordt de hoogte van het vakantiegeld dan ook over die 70% berekend.

Wat houd ik er netto van over?

Vakantiegeld is een extra inkomen. Het wordt daarom belast alsof het bovenop het jaarinkomen komt en valt dus in de voor de werknemer geldende hoogste belastingschijf.
Stel: je verdient maandelijks € 3.500 bruto en krijgt 8 procent vakantiegeld, wat neerkomt op € 3.360 bruto. In dit geval is de hoogste belastingschijf de tweede schijf van 38,10%. Daarbovenop wordt nog eens € 380 ingehouden vanwege lagere arbeids- en heffingskortingen. In totaal houd je netto € 1.700 over.

Wanneer ontvang je je vakantiegeld?

Voor veel werknemers zal gelden dat het vakantiegeld wordt opgebouwd tussen 1 juni van het ene jaar en 31 mei van het daaropvolgende jaar. Dit bedrag wordt dan vaak in mei (of soms in juni) uitbetaald. Dit kent een historische achtergrond: als het vakantiegeld aan het begin van de zomer zou worden uitgekeerd, zouden werknemers dit daadwerkelijk gebruiken voor hun vakantie en zouden de werkgevers hun personeel daarna uitgerust terugzien. Nu steeds minder mensen vakantiegeld gebruiken voor vakantie zien we overigens steeds vaker dat het vakantiegeld maandelijks wordt uitgekeerd.

Vakantiegeld over 13e maand?

Nee. Er wordt geen vakantiegeld uitbetaald over betalingen die niet direct betrekking hebben op het reguliere dienstverband, zoals onkostenvergoedingen, bonussen, winstuitkeringen en de dertiende maand. Overigens bepaalt de cao wellicht anders, maar dit zien we niet al te vaak.

Hoe zit het met overuren?

We spreken over overuren als er meer wordt gewerkt dan de gebruikelijke maximale arbeidsomvang (vaak 36, 38 of 40 uur). Tot 1 januari 2018 hoefde de werkgever geen vakantiegeld te betalen over de overwerkvergoeding. Per 1 januari 2018 is dat veranderd en heeft de werknemer dus wél recht op vakantiegeld over de overwerkvergoeding, tenzij de cao anders bepaalt.

Neem voor meer informatie contact op met Joost Schunselaar.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?