Toestemming nodig om met de kinderen te verhuizen?

In onze praktijk hebben wij regelmatig te maken met gescheiden ouders, waarvan één van hen besluit om te gaan verhuizen, niet zelden naar een plaats aan de andere kant van het land. Vaak wordt een dergelijke verhuizing als een mededeling van huishoudelijke aard in een e-mailbericht aan de andere ouder gepresenteerd. Dit vaak ten onrechte. Veel ouders gaan er in de praktijk aan voorbij dat, wanneer zij gezamenlijk gezag uitoefenen over één of meer minderjarige kinderen, zij voor deze verhuizing toestemming nodig hebben van de andere ouder! Het betreft een gezagsbeslissing, zoals bijvoorbeeld ook de beslissing voor een schoolkeuze of een medische behandeling. Bovendien heeft een verhuizing doorgaans een grote impact op de zorg- en contactregeling die tussen de ouders geldt. Soms hebben ouders in hun ouderschapsplan afspraken gemaakt over de afstand waarbinnen een verhuizing van één van de ouders is toegestaan. Vaak betreft het echter een verhuizing die buiten deze straal gaat of hebben ouders over een verhuizing (nog) geen afspraken gemaakt.

Weigert de andere ouder toestemming te verlenen voor de verhuizing, dan dient de ouder die met de kinderen wil verhuizen vervangende toestemming te vragen bij de rechter. Jaarlijks worden er door de rechtbanken en hoven veel “verhuiszaken” behandeld. De uitspraken zijn zeer casuïstisch. Het komt altijd aan op de specifieke omstandigheden van het geval en die zijn vaak net even anders. Het is dan ook op voorhand moeilijk te voorspellen hoe een dergelijke procedure zal uit vallen. Wel volgt uit deze jurisprudentie een soort ‘spoorboekje’ dat in deze zaken altijd wordt gevolgd. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om in geval van het voornemen om te gaan verhuizen, dit tijdig aan de andere ouder kenbaar te maken en zijn of haar toestemming te vragen. Ook is het belangrijk om hierover met de andere ouder in overleg te treden en te proberen afspraken te maken. Bij de beoordeling door de rechter speelt de noodzaak voor de verhuizing een belangrijke rol.

Mocht u overwegen om met een minderjarig kind te gaan verhuizen of ziet u zich geconfronteerd met een aanstaande verhuizing van uw ex-partner met uw kind(eren), neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Geeske van Campen en mr. Nicole Lindhout, 073 61 61 100.