Strengere regels voor webwinkels: doe de zelfscan!

Sinds 13 juni jl. is de wetgeving voor webwinkels verscherpt. Op die datum zijn de regels uit de Europese Richtlijn Consumentenrecht in het Burgerlijk Wetboek geïmplementeerd. Wanneer u producten of diensten via internet aanbiedt aan consumenten gelden er nieuwe en strenge regels.

Heeft u een webwinkel of een online veilingsite? Of bent u wellicht van plan er een te beginnen? Doe hieronder de zelfscan om te controleren of uw website aan de belangrijkste regels voldoet…

UW WINKEL
Op uw website moet bepaalde informatie over uw webwinkel makkelijk te vinden zijn. Heeft u de volgende gegevens op een zichtbare plek vermeld?
· De naam en het inschrijfnummer van uw onderneming bij de Kamer van Koophandel;
· Het adres van waaruit u werkt;
· Uw BTW- nummer;
· Uw contactgegevens, waaronder uw e-mailadres.

UW AANBOD
Voordat uw klant het online bestelproces start, moet uw webwinkel duidelijke informatie verschaffen over het aanbod en de prijzen. Geeft u de volgende informatie?
· De voornaamste kenmerken van het product of van de dienst (typenummer, risico’s, algemene voorwaarden, producteigenschappen, afmetingen, technische gegevens en de eventuele duur van de overeenkomst);
· De totaalprijs inclusief BTW, verzendkosten en eventuele andere kosten.

BEDENKTIJD
Over het algemeen geldt voor verkoop op het internet een bedenktijd van 14 dagen. U moet uw klanten hierover informeren. Past u de volgende regels toe?
· U informeert uw klant bij het aanbod over de bedenktijd van 14 dagen;
· U heeft het modelformulier waarmee klanten van de bedenktijd gebruik kunnen maken op uw website staan;
· U betaalt uw klant binnen 14 dagen het volledige bedrag incl. verzendkosten terug, ook bij aanbiedingen en bij open verpakkingen (indien dat nodig was).

BETALING & LEVERING
Indien uw klant besluit om te bestellen, moet u vóór of tijdens het bestelproces informatie geven over de betalingsmogelijkheden en de wijze van leveren. Geeft u tijdig de volgende informatie?
· Uw levertermijn van maximaal 30 dagen;
· De wijze waarop u gaat leveren en de beperkingen voor levering;
· De betalingsmogelijkheden (u mag een vergoeding in rekening brengen voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel, maar deze vergoeding mag niet hoger zijn dan de werkelijke kosten);
· De termijn voor betaling.

BESTELPROCES
Voor uw klant moet het bestelproces duidelijk zijn en fouten moet uw klant kunnen herstellen. Houdt u zich aan de volgende regels?
· U geeft informatie over hoe het bestellen werkt;
· Uw klant krijgt voordat hij bestelt een overzicht van wat hij heeft ingevoerd, van de belangrijkste kenmerken van het product of van de diensten en van de prijs;
· Er is uitdrukkelijke instemming nodig om consumenten te laten betalen voor aanvullende diensten;
· Invoerfouten kunnen worden hersteld;
· Het is duidelijk met welke handelingen de bestelling wordt geplaatst en u stuurt een bevestiging. Als u zich niet aan de nieuwe regels volgt, kunnen er vrij zware sancties volgen.

Wanneer u heeft nagelaten uw klant te informeren dat zijn bestelling ook de verplichting tot betaling met zich mee brengt, kan hij de overeenkomst vernietigen en is hij hier niet aan gebonden. Daarnaast heeft uw klant het recht om, als hij niet (of onvoldoende) is geïnformeerd over de retourkosten, bij de herroeping van zijn bestelling de retourkosten op u te verhalen. Tot slot kan de bedenktijd van uw klant tot maximaal 12 maanden verlengd worden, als u uw klant niet goed heeft geïnformeerd over het herroepingsrecht en u heeft nagelaten het modelformulier op uw website te plaatsen.

Als klap op den vuurpijl heeft de Autoriteit Consument Markt de bevoegdheid om, indien uw webshop niet aan de regels voldoet, een fikse boete op te leggen. Kortom, het is verstandig om met deze ingrijpende veranderingen rekening te houden!

Heeft u vragen over de wetswijzigingen of over uw eigen website, neem dan gerust contact op met
mr. Kim de Bonth of mr. Luuk Jonker

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?