Start-ups: investeren in de samenwerking tussen founder & investor

start-up

Iedereen kent de succesverhalen van de oprichters van Facebook, Apple, Uber, Airbnb en Snapchat. Een jonge ondernemer met een goed idee start een bedrijf in een garage of zolderkamer. Binnen een aantal jaren groeit het idee uit tot een beursgenoteerde onderneming. Dit zijn droomscenario’s waar veel founders en investors van een start-up van dromen. De realiteit is soms anders. De weg naar succes is namelijk een bumpy journey. Helaas sneuvelen sommige start-ups onnodig op de weg naar succes. Waarom eigenlijk?

Bedrijfseconomisch zijn er verklaringen te vinden waarom sommige start-ups uiteindelijk geen succes worden. Soms is een product te vooruitstrevend en wordt het te vroeg op de markt gebracht. Ook zien we dat technologische ontwikkelingen zo snel gaan dat de ene start-up de andere inhaalt. Vaker zien we dat op enig moment de relatie tussen founder & investor verstoord raakt. Een founder is vaak gericht op de (door)ontwikkeling van het product, terwijl een investor op enig moment return on investment wil. Dit kan een voedingsbodem zijn voor een conflict dat kan ontaarden in een aandeelhoudersgeschil of zelfs een faillissement. Dergelijke scenario’s vertonen grote gelijkenis met het kijken naar een natuurdocumentaire. Aasgieren en hyena’s azen op het product en gaan er uiteindelijk mee aan de haal. De founder is het product kwijt en de investor kan fluiten naar de gedane investeringen. Eeuwig zonde natuurlijk. Kunnen we dit voorkomen? Het antwoord daarop luidt niet eenduidig ja of nee. Er zijn echter zeker mogelijkheden om de samenwerking tussen een founder & investor in goede banen te leiden. Daarom een aantal ‘legal investment tips’.

  1. Investeer in de relatie tussen founder & investor

Bij start-ups wordt veel tijd en geld geïnvesteerd in een product of dienst. Het is echter ook van belang om te investeren in de persoonlijke relatie tussen founder & investor. Wederzijds vertrouwen is net zo belangrijk als de ontwikkeling van een product of dienst en het behalen van rendement. Neem daarom de tijd om elkaar te leren kennen en definieer op voorhand wat van belang is om de samenwerking tot een succes te maken. Denk dan bijvoorbeeld na over de rolverdeling, zeggenschap, informatievoorziening en een exitscenario op het moment dat de samenwerking onverhoopt spaak loopt.

  1. Investeer in goede contracten

Op het moment dat founder & investor de randvoorwaarden voor hun samenwerking hebben gedefinieerd, is het van belang om de randvoorwaarden te vertalen in afspraken en deze vast te leggen in goede contracten. Maak daarom budget vrij om deze zaken goed te regelen en vindt uiteraard een specialist die deze contracten opstelt. Teken niet blind en bespreek de contracten met elkaar. Eventuele onduidelijkheden komen daardoor boven drijven en kunnen tijdig worden aangepakt.

  1. Investeer in het nakomen van afspraken

Zoals gezegd, is wederzijds vertrouwen cruciaal voor een goede samenwerking. Dit betekent enerzijds dat een founder de vrijheid moet hebben om een product te ontwikkelen en anderzijds dat de investor het vertrouwen moet hebben dat iedere euro goed wordt besteed. Kom daarom bijvoorbeeld afspraken over informatievoorziening (tijdig) na en investeer conform het op voorhand opgestelde investeringsmemorandum. Kunnen gemaakte afspraken niet (tijdig) worden nagekomen? Bespreek dit direct met elkaar en bepaal vervolgens in goed onderling overleg hoe hiermee wordt omgegaan.

De hierboven geformuleerde tips lijken wellicht open deuren, maar mijn ervaring met bijvoorbeeld aandeelhoudersgeschillen, financieringsproblemen en faillissementen is dat deze kunnen worden voorkomen door deze simpele tips in acht te nemen. In mijn volgend artikel zal ik nader ingaan op de juridische uitwerking van de hierboven geformuleerde tips.

Délon Vielvoye