Schwalbe of geen schwalbe

gele kaart

Schwalbe of geen schwalbe wat kun je doen tegen een onterecht gegeven gele kaart?

Elvis Manu kreeg in de wedstrijd van Go Ahead Eagles tegen NEC twee gele kaarten, waarvan de tweede werd gegeven omdat hij naar mening van de scheidsrechter een schwalbe maakte in het 16-metergebied. Het gevolg hiervan was dat hij de wedstrijd daarna niet mocht spelen. Wanneer je twee gele kaarten in één wedstrijd krijgt, heeft dat uitsluiting voor de wedstrijd daarna tot gevolg. De tweede gele kaart was volgens menigeen onterecht gegeven. Wat kun je hier als speler of club tegen doen?

Het juiste antwoord is: in principe niets. Het uitgangspunt van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (hierna: KNVB) is, op basis van Regel 5 van de Spelregels Veldvoetbal, dat de beslissing van een scheidsrechter bindend is. De enige mogelijkheid om een gele kaart ongedaan te maken, is als het gaat om een overduidelijke fout. Hiermee wordt echter niet gedoeld op een foute beoordeling van de scheidsrechter op het veld, maar bijvoorbeeld als op het wedstrijdformulier de verkeerde speler is gestraft (als ware het een kennelijke verschrijving).

In artikel 29 lid 5 van het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal staat het volgende:

‘tegen de registratie door de aanklager van waarschuwingen gegeven in competitiewedstrijden van de KNVB of de daaruit voortvloeiende uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende competitiewedstrijd van de KNVB is géén verweer of beroep mogelijk.’

Dit in tegenstelling tot een direct rode kaart, die is namelijk (onder bepaalde omstandigheden) wel aan te tasten bij de tuchtcommissie van de KNVB op grond van artikel 34 van het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal. Waarom dit onderscheid tussen gele en rode kaarten nu precies wordt gemaakt, is niet duidelijk.

Het gevolg is dat uitsluiting door middel van een direct rode kaart wél aangetast kan worden en de uitsluiting die het gevolg is van een gele kaart niet. Hierop wordt veel kritiek geuit in de voetbalwereld.

Zelfs al zou de KNVB deze regel willen wijzigen, dan kan dit niet zomaar. De reglementen van de KNVB zijn afgeleid van de reglementen van de Fédération Internationale de Football Association (hierna: FIFA), de overkoepelende internationale voetbalbond waar de KNVB lid van is. Door dit lidmaatschap verplicht de KNVB zichzelf de statuten, reglementen en besluiten van de organen van FIFA en UEFA te respecteren, na te leven en toe te zien op de naleving hiervan door zijn eigen organen en leden.

Het principe dat een gele kaart niet aangevochten kan worden, volgt dan ook uit de Laws of the Game van de International Football Association Board (hierna: IFAB), de instantie die over de spelregels van FIFA gaat en voor 50% door FIFA vertegenwoordigd wordt, en uit de Disciplinary Code van FIFA. Het uitgangspunt van FIFA is namelijk dat een field-of-play beslissing (een beslissing van de scheidsrechter tijdens de wedstrijd) zoveel mogelijk onaantastbaar dient te zijn. Het feit dat je een gele kaart niet kunt aanvechten, is gebaseerd op dit principe: op die manier wordt de autoriteit van de scheidsrechter immers gewaarborgd. Met de komst van de videoscheidsrechter, wordt de autoriteit van de scheidsrechter echter wel al beperkt.

Ondanks alle kritiek is het dus zeer onwaarschijnlijk dat deze regel van de KNVB gewijzigd kan en mag worden. In ieder geval niet voordat de reglementen van FIFA worden aangepast. Wellicht is met de komst van de videoscheidsrechter een begin gemaakt met deze wijziging. Tot die tijd moeten we het doen met het feit dat geel meestal, maar dus niet altijd, beter is dan rood.

Jaimy Vanenburg