Samenwerkingsverband Erasmus Law Network

Holla Advocaten is een samenwerkingsverband aangegaan met de de Master opleiding Aansprakelijkheid en Verzekering van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. De Erasmus Universiteit biedt deze opleiding sinds 2009 aan om aan de trend van de vergaande specialisatie in het beroepenveld tegemoet te komen. Een Master die de kloof tussen universitaire theorie en juridische praktijk verkleint. Komend jaar zullen voor de derde keer studenten van deze opleiding gedurende vier weken stage lopen bij Holla Advocaten. Daarnaast lopen studenten stage bij verzekeraars. De opleiding beperkt zich echter niet tot de collegezalen. Er zijn ook colleges op locatie. Holla Advocaten organiseert met regelmaat masterclasses voor de studenten. Mr. Rolinka Wijne, medewerkster van het Wetenschappelijk Bureau bij Holla Advocaten, verzorgt alsdan een dag college voor de studenten van de Master op ons kantoor.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Coen Verberne (T. 040 – 238 06 11, E: c.verberne@holla.nl).

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?