Reizen met uw minderjarig kind? Voorkom vakantiestress!

vliegen

In een groot deel van het land is de zomervakantie weer begonnen. Reist u als ouder alleen met uw minderjarig kind naar het buitenland, dan is het volgende van belang.

Toestemming ouder

Om met een minderjarig kind naar het buitenland te mogen reizen, is de toestemming vereist van de met gezag belaste ouder(s).

De Koninklijke Nederlandse Marechaussee (KNM) voert de laatste jaren strengere controles uit bij de grens om mogelijke kinderontvoering te voorkomen. Deze controles kunnen ook op de plaats van bestemming worden uitgevoerd. Als u alleen reist met een minderjarig kind, moet u dus rekening houden met extra regels en uitgebreide controles aan de grenzen.

Grenscontroles

Reist u met uw minderjarig kind binnen het Schengengebied (de meeste Europese landen) dan is er geen persoonscontrole, maar naar of vanuit een land buiten dit gebied wel. De KNM gaat dan eerst na of de begeleidende ouder het ouderlijk gezag heeft.

De KNM controleert vooral volwassenen die alleen met een minderjarig kind reizen en minderjarigen die alleen reizen. Indien de ouder en de minderjarige een andere achternaam hebben en ingeschreven staan op verschillende adressen, is de kans op een uitgebreide controle en daarmee vertraging extra groot. Een goede voorbereiding is daarom essentieel.

Voorbereid op reis

De KNM verwacht niet van ouders dat zij standaard een verklaring bij zich hebben waaruit het ouderlijk gezag blijkt of waaruit blijkt dat het kind de grens over mag. Wel kan documentatie over het ouderlijk gezag (onnodig) vertraging voorkomen. De KNM adviseert daarom om de volgende documenten mee te nemen:

  • Formulier toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland. Dit formulier kunt u via deze link op de website van www.defensie.nl downloaden;
  • geldig paspoort of ID-kaart van uw kind(eren);
  • retourticket van uw kind(eren);
  • kopie paspoort van toestemming gevende ouder;
  • recent uittreksel BRP en/of afschrift geboorteakte (op te vragen bij de gemeente);
  • eventueel recent uittreksel gezagsregister (op te vragen bij de rechtbank);
  • eventueel uitspraak met betrekking tot gezag en omgang;
  • eventueel het ouderschapsplan.

Deze documenten kunnen de KNM helpen bij een snellere persoonscontrole. Op grond van het nationale recht van het vakantieland kunnen echter aanvullende eisen gelden. Nederland heeft daar geen invloed op. Wij adviseren u daarom om u vooraf goed te laten informeren bij de ambassade of het consulaat van het betreffende vakantieland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze familierechtadvocaten, tel. +31 (0) 88 440 23 67.