QuickScan voor bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan worden de bouwmogelijkheden en het gebruik van gebouwen en percelen geregeld. Voor uw bedrijf is dit de basis van uw bedrijfsvoering.

Bestemmingsplannen worden eens in de tien jaar herzien. Zodra het ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd is dat het moment dat u invloed kunt uitoefenen op de inhoud daarvan. U heeft dan zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen.

Wilt u weten of het bestemmingsplan voldoende ruimte geeft voor de activiteiten van uw bedrijf of organisatie? Of heeft u bijvoorbeeld concrete voornemens om te gaan verbouwen? Heeft u plannen voor een functiewijziging van uw gebouw of perceel?

Indien u wilt controleren of het nieuwe ontwerpbestemmingsplan voldoende ruimte geeft voor uw plannen, bieden wij u een vrijblijvende QuickScan aan.

Wat houdt deze QuickScan in?

U bent van harte welkom voor een vrijblijvend adviesgesprek van 45 minuten bij ons op kantoor. In dat gesprek lopen we met u het bestemmingsplan door en brengen wij in kaart waar eventuele knelpunten zitten. Maakt u wel van tevoren een afspraak en vermeldt u daarbij om welk bestemmingsplan het gaat en welk adres u wilt laten beoordelen.

Het gesprek van 45 minuten is kosteloos. Indien tijdens het gesprek blijkt dat het zinvol is om verdere stappen te zetten, zullen wij met u afspraken maken over de kosten daarvan. U beslist uiteraard zelf of u vervolgens verdere actie wilt ondernemen.

De QuickScans worden uitgevoerd door een specialist op het gebied van omgevingsrecht van de sectie Vastgoed en Overheid.