Q&A Strafrecht en corona

Strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid corona

Ben ik strafbaar als ik mij niet houd aan de noodverordening?

Ja zeker, u begaat dan een overtreding. Artikel 443 wetboek van strafrecht verbiedt het overtreden van een bepaling uit een noodverordening. De standaard-boete bedraagt 395,- voor een volwassene en 95,- voor een minderjarige. De maximumstraf is een geldboete van 4350,- en een vrijheidsstraf van 3 maanden. Bij overtreding krijgt u bovendien een strafblad.

 Ben ik strafbaar als ik mij niet aan de noodverordening houd en iemand besmet?

Ja.  U loopt dan gerede kans te worden vervolgd voor mishandeling en afhankelijk van de gevolgen voor dood door schuld of (poging) doodslag.