Q&A privacy en corona

Q&A over privacyregels en corona

Mag ik als werkgever de temperatuur van mijn werknemers opmeten alvorens hen toe te laten?

De Autoriteit Persoonsgegevens is vooralsnog heel streng: temperatuurgegevens (en andere gezondheidsgegevens)  mogen niet worden verwerkt. Maar er lijkt een kentering waarneembaar te zijn om dit soort controles onder zeer strikte voorwaarden toch toe te staan. Vooral een recent persbericht van de Europese privacy toezichthouders lijkt daar op te duiden.

Mag ik als werkgever de productiviteit van mijn thuiswerkende werknemers middels software monitoren?

Uitgangspunt hier is dat er niet meer mag dan wat in een fysieke omgeving ook mag. Dus geen software die elke beweging monitort en rode kaarten uitdeelt als er even geen activiteit is! Verder moet een controle proportioneel zijn. Als de productiviteit ook aan de hand van output kan worden beoordeeld zal het lastig zijn om te betogen dat verdergaande controle nodig is, maar uitgesloten is deze vorm van controle zeker niet.

Neem voor meer informatie contact op met een van onze specialisten.

< Vorige

Volgende >

Spring naar toolbar