Q&A privacy en corona

Q&A over privacyregels en corona

Mag ik als werkgever bij een ziekmelding vragen of mijn werknemer corona heeft?

Nee dat is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens niet toegestaan – enkel de bedrijfsarts mag dit. Zelf testen mag ook niet. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt dus strikt vast aan het uitgangspunt dat een werkgever bij een ziekmelding in beginsel niet mag vragen naar de aard en de oorzaak van de ziekte van zijn werknemer. De coronacrisis maakt dat volgens de Autoriteit Persoonsgegevens niet anders.

Uw werknemer mag wel vrijwillig aan u melden dat hij corona heeft. U mag die informatie dan niet vastleggen en volgens de Autoriteit Persoonsgegevens ook geen contact opnemen met de personen met wie uw werknemer in aanraking is geweest. De GGD zal bepalen welke maatregelen moeten worden getroffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Mag ik als werkgever de temperatuur van mijn werknemers opmeten alvorens hen toe te laten?

De Autoriteit Persoonsgegevens is vooralsnog heel streng: temperatuurgegevens (en andere gezondheidsgegevens) mogen niet worden verwerkt. Maar er lijkt een kentering waarneembaar te zijn om dit soort controles onder zeer strikte voorwaarden toch toe te staan, bijvoorbeeld in de zorg. Vooral een recent persbericht van de Europese privacy toezichthouders lijkt daar op te duiden. Ook was een aantal dagen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te lezen dat het temperaturen van werknemers in de zorg wel is toegestaan. Dat bericht is helaas op dit moment niet meer terug te vinden.

U mag overigens als werkgever wel thermometers aan uw personeel beschikbaar stellen zodat zij zelf hun temperatuur kunnen meten. U mag dan als werkgever echter niet vragen naar de resultaten en die resultaten ook niet vastleggen.

Mag ik als werkgever een zieke werknemer naar huis sturen?

Ja, dat is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens onder deze bijzondere omstandigheden wel toegestaan. Als uw werknemer aan het hoesten is of andere verkoudheidsklachten vertoont, mag u uw werknemer dus naar huis sturen. Uw werknemer dient daar ook aan mee te werken.

Welke maatregelen kan ik als werkgever nemen om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen?

Het is natuurlijk belangrijk dat u zich als werkgever houdt aan de maatregelen en adviezen van de overheid en het RIVM. Laat uw personeel dus waar mogelijk thuiswerken, zorg voor werkverspreiding en stel personeelsfeesten uit.

U mag als werkgever uw werknemers ook vragen om hun gezondheid goed in de gaten te blijven houden en bij een vermoeden van corona vragen om zo snel mogelijk contact op te nemen met de bedrijfsarts. Uw bedrijfsarts mag de werknemers wel testen op corona. Als uit de test blijkt dat uw werknemer corona heeft dan dient uw bedrijfsarts zo snel mogelijk contact op te nemen met de plaatselijke GGD. De GGD zal dan bepalen welke verdere maatregelen moeten worden getroffen.

Mag ik als werkgever de productiviteit van mijn thuiswerkende werknemers middels software monitoren?

Uitgangspunt hier is dat er niet meer mag dan wat in een fysieke omgeving ook mag. Dus geen software die elke beweging monitort en rode kaarten uitdeelt als er even geen activiteit is! Verder moet een controle proportioneel zijn. Als de productiviteit ook aan de hand van output kan worden beoordeeld zal het lastig zijn om te betogen dat verdergaande controle nodig is, maar uitgesloten is deze vorm van controle zeker niet.

Hoe kan ik als werkgever zorgen voor een veilige thuiswerkomgeving?

Veel mensen werken op dit moment op verzoek van de overheid thuis. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een aantal tips gegevens zodat de risico’s die daarbij om de hoek komen kijken zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo geeft de Autoriteit Persoonsgegevens aan dat moet worden gewerkt in een beveiligde thuiswerkomgeving, dat voorzichtig om moet worden gegaan met (gratis) videodiensten en dat men extra voorzichtig moet zijn met bijzondere persoonsgegevens. Als uw organisatie geen beveiligde opties heeft om te beeldbellen dan adviseert de Autoriteit Persoonsgegevens om gebruik te maken van FaceTime of Signal.

Neem voor meer informatie contact op met een van onze specialisten.