Q&A advertising, IE en corona

Q&A Covid-19: intellectuele eigendom & advertising

Intellectuele eigendom

De activiteiten van de intellectuele eigendomsbureaus gaan in beginsel door. Aanvragen voor bijvoorbeeld merken en modellen kunnen nog steeds worden ingediend. Lopende termijnen bij deze instanties zijn echter verlengd vanwege de opgelegde maatschappelijke beperkingen.

Door beperkte beschikbaarheid van – met intellectuele eigendomsrechten beschermde – corona bestrijdingsmiddelen kan de overheid overwegen om in het algemeen belang de houder van die IE-rechten te verplichten licenties voor deze rechten te verlenen aan één of meerdere partijen, dit is de zogenaamde dwanglicentie.

Heeft u vragen over lopende procedures bij de IE-bureaus en/of de (on)mogelijkheden van dwanglicenties, neem dan contact op met onze specialisten.

Adverteren

De regels van het reclamerecht met betrekking tot misleidende en vergelijkende reclame gelden uiteraard onverkort voor de verkoop van producten die iets te maken hebben met het coronavirus.

Wilt u weten of u bepaalde claims mag maken? Holla heeft deze expertise in huis.

Consumentenrechten

Hebben uw consumenten recht op restitutie of andere compensatie als u een bepaald product of dienst niet meer mag of kunt leveren door de coronacrisis? Uw consumenten kunnen restitutie verlangen. Restitutie is echter lang niet altijd de enige optie; er zijn veel verschillende manieren om hier als ondernemer creatief mee om te gaan. Heeft u behoefte aan advies? Wij denken graag met u mee.