Publicatie herstelkader derivatendossier

In de ochtend van 5 juli is het definitieve herstelkader voor de herbeoordeling van rentederivaten verstrekt aan het MKB gepubliceerd (zie o.a.: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/07/05/bijlage-1-definitieve-herstelkader-5-juli-2016).

Het herstelkader, dat is ontworpen door drie daarvoor aangestelde onafhankelijke deskundigen, zou een einde moeten maken aan de heersende onduidelijkheid over de wijze van herbeoordeling en de afwikkeling van de rentederivatendossiers. De komende tijd zal moeten uitwijzen of dit herstelkader aan deze verwachtingen beantwoordt en of het zal worden onderschreven door alle betrokken banken.

Voor meer informatie, neem contact op met Monieke Linck, Banking & Finance.