Plussen en minnen Omgevingswet op een rij

Een belangrijke ontwikkeling voor het omgevingsrecht is de totstandkoming van de Omgevingswet. Mr. Daniëlla Nijman, van Holla Advocaten, is mede-organisator van de Dag van de Omgevingswet, een initiatief van de Vereniging van Milieuprofessionals. Vanuit haar functie als secretaris van de VVM sectie Milieurecht en Praktijk heeft zij op 14 januari 2014 samen met voorzitter Jos Dolstra de congresbundel van de Dag van de Omgevingswet aangeboden aan Ed Nijpels. Naar aanleiding daarvan verscheen het volgende persbericht.

Persbericht
De Omgevingswet bundelt het milieu- en ruimtebeleid met als rode draad het bieden van ruimte aan ontwikkelingen. Het betreft een gigantische wetgevingsoperatie waarvan nog lang niet alles in kannen en kruiken is. Dit blijkt uit de brochure ‘Plussen en minnen van een megawet in wording’ van de VVM, het netwerk van milieuprofessionals. Het eerste exemplaar is in ontvangst genomen door voormalig milieuminister Ed Nijpels, nu voorzitter van de adviescommissie milieu.

Ed Nijpels noemde de Omgevingswet juridisch buitengewoon ingewikkeld, maar niettemin een goed initiatief. “Het is geen conserverende wet gericht op het behouden van de status quo, maar juist gericht op het mooier en beter maken van ons land.” Wel wees hij op het belang van een goede implementatie. “Het gaat niet alleen om het opstellen van goede regels, maar ook hoe die worden toegepast. Een nog zo’n goede wet kan in de praktijk toch worden verpest.”

‘Plussen en minnen van een megawet in wording’ vat de hoofdpunten van de inleidingen en discussies samen van de tweede Dag van de Omgevingswet die de VVM in het najaar organiseerde. Tijdens de door ruim 200 deelnemers bezochte dag passeerden vrijwel alle aspecten van de Omgevingswet die aandacht verdienen de revue. Het boekje gaat nadrukkelijk in op de aandachtspunten voor het verdere traject.

Jos Dolstra, projectleider van de Dag van de Omgevingswet, benoemde tijdens zijn inleiding enkele punten die tijdens het congres voorbij kwamen. Zo is er in het werkveld zorg over het verdwijnen van het begrip ‘inrichting’. Dit kan tot versnippering tussen provincie en gemeenten leiden als gevolg van het geven van een verschillende invulling aan het nieuwe begrip ‘activiteit’. Ook wees Dolstra er op het signaal dat het streven naar duurzaamheid kan botsen met het geven van meer ruimte voor de aanvrager van een omgevingsvergunning. Ook de positie van toezicht en handhaving verdient aandacht.

Volgens medeorganisator Daniëlla Nijman blijkt uit het boekje dat de doelstelling van de Omgevingswet van harte wordt onderschreven, maar is er bezorgdheid over wat er in de praktijk van terecht komt. Hoe gaan gemeenten er bijvoorbeeld voor zorgen dat een integrale vergunning meer is dan een optelsom van apart voorbereide onderdelen? En hoe wordt de aanvrager weer zodanig in dit proces betrokken dat hij zijn plannen goed kan toelichten? Daarnaast staat de wens van bestuurlijke afwegingsruimte op lokaal niveau op gespannen voet met het bereiken van milieuwinst en een betere leefomgevingskwaliteit. Niet alle milieuprofessionals hebben er het vertrouwen in dat het lokaal bestuur deze belangen voldoende gewicht zal geven. De wetstekst is daarom slechts één ingrediënt om de gewenste verbeterslag te maken. Vertrouwen en veranderingen in de bestuurscultuur worden onmisbaar gevonden.

De VVM organiseert in 2014 opnieuw een editie van de Dag van de Omgevingswet. Deze derde editie zal op 2 oktober 2014 plaatsvinden, opnieuw in Den Haag.

Brochure bestellen?
De brochure ‘Plussen en minnen van een megawet in wording’ is te bestellen bij de VVM à € 5,- per stuk.

Holla Advocaten steunt het initiatief van de VVM om de Dag van de Omgevingswet te organiseren. Wilt u meer informatie over de Omgevingswet en of wenst u advies over wat deze nieuwe wetgeving voor u of uw organisatie betekent?