Meer aandacht voor smartengeld

Den Haag, 16 januari 2015

Rechters in Nederland besteden steeds meer aandacht aan het toekennen van  smartengeld. Zij schrijven ook steeds uitgebreidere motiveringen bij het toekennen van smartengeld, de vergoeding aan slachtoffers voor pijn en gemis aan levensvreugde.  In een enkel geval heeft een rechter al een hoger smartengeld ten opzichte van vroegere uitspraken toegewezen. Dat constateert de ANWB bij het verschijnen van het ANWB Smartengeldboek  2015.

Zo heeft het gerechtshof in Arnhem-Leeuwarden begin 2014 aangegeven rekening te houden met de discussie waarbij de vaststelling van het smartengeld in Nederland als star en te laag wordt ervaren. Dat was voor het hof aanleiding om het smartengeld met 10 % te verhogen.

De ANWB ziet de geschetste ontwikkelingen als positief maar blijft zich ook de komende jaren inzetten voor een ruimhartiger en rechtvaardiger smartengeld. Via smartengeld.nl zijn nieuwe ontwikkelingen en initiatieven te volgen.

Al meer dan 50 jaar wordt in het ANWB Smartengeldboek de ontwikkeling van het toekennen hiervan in Nederland gevolgd. In 2015 zijn er weer 100 nieuwe uitspraken toegevoegd.

Het ANWB Smartengeldboek 2015 levert met het redactionele artikel ook een bijdrage aan de discussie over de hoogte van smartengeld. Met de toepassing van een methode uit de medische wereld om kwaliteit van leven te meten, wordt aangetoond dat het smartengeld in Nederland nog altijd te laag is.

Dit artikel is ook opgenomen in Opmaat Letselschade. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marloes Hulstein, tel. +31 40 23 80 682.

 

bron: smartengeld.nl