Joined Forces

Peer-to-peer lending. Het samenbrengen van financiers of investeerders voor een bepaalde propositie. Een entiteit oprichten om daarmee gezamenlijk mee te gaan investeren of financieren. Drie (én meer) typen activiteiten die met recht een trend genoemd mogen worden, maar waar wel enkele hordes te nemen zijn, zoals: welke afspraken moeten er gemaakt worden tussen investeerders of financiers onderling? Is de activiteit gereguleerd uit hoofde van financieel toezichtrecht? Wat is fiscaal de meest gunstige structurering?

Onze mensen van ons Banking & Finance en ons Tax team denken graag mee!