Overwaardearrangement revisited

Op 16 oktober 2015 sprak de Hoge Raad zich in een tweetal arresten uit over het overwaardearrangement (ook wel wederzijdse zekerhedenarrangement); een arrangement waarbij de eventuele overwaarde van een zekerheidsrecht zoals een pand- of hypotheekrecht wordt verdeeld over meerdere financiers. In het ene arrest bevestigde de Hoge Raad dat het overwaardearrangement faillissementsbestendig is, op voorwaarde dat de schuldenaar partij is bij de rechtsverhouding waaruit de (contractuele) regresvordering voortvloeit. In het andere arrest beantwoordde de Hoge Raad de vraag of de curator het betreffende overwaardearrangement kon vernietigen op basis van art. 42 Fw. De interpretatie van de Hoge Raad van de betreffende leningvoorwaarden roept een diverse vragen op en benadrukt eens temeer het belang van het zorgvuldig formuleren (en uitonderhandelen) van leningvoorwaarden!

De specialisten van het Banking & Finance team van Holla Advocaten staan u daar graag in bij! Klik hier voor het volledige artikel over dit arrest van Monieke Linck van Holla Advocaten.’

Holla Advocaten – dé speler voor de Financiële Sector voor Zuid-Nederland.