Opslagruimte verhuren

Opslag verhuur

Recht op aftrek omzetbelasting?

Een ondernemer had, in de zaak waarin de HR op 20 april 2018 arrest heeft gewezen, voor het ter beschikking stellen van opslagruimten omzetbelasting op aangifte voldaan en de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting volledig in aftrek gebracht.

De inspecteur stelde zich op het standpunt dat het ter beschikking stellen van opslagruimten verhuur van onroerende zaken betreft en dus is vrijgesteld van omzetbelasting. Hij heeft het door de ondernemer in aftrek gebrachte BTW-bedrag herrekend en een naheffingsaanslag opgelegd.

Terecht, zo oordeelde de HR: als een ondernemer in het pand waarin hij zijn bedrijf uitoefent afzonderlijke ruimtes, die zich in dat pand bevinden, tegen vergoeding ter beschikking stelt voor de opslag van goederen, dan is sprake van verhuur van een onroerende zaak, als bedoeld in artikel 11 lid 1 letter b van de Wet OB 1968.

Annelies Overmars
a.overmars@holla.nl