Ook schadevergoeding voor kinderen van DES-dochters

In de periode 1947 tot 1977 werd door veel zwangere vrouwen het kunstmatig hormoon ‘diëthylstilbestrol’ (DES) geslikt. Dit hormoon zou onder meer een miskraam voorkomen. Achteraf is gebleken dat duizenden dochters die uit deze zwangerschappen voortkwamen, afwijkingen bleken te hebben aan de geslachtsorganen. Ook hadden ze een grotere kans op onvruchtbaarheid en kanker.

Nog later bleek dat de kinderen die werden geboren uit deze DES-dochters veelal veel te vroeg ter wereld kwamen met als gevolg blijvende lichamelijke of psychische beperkingen. Als deze ‘DES-kleinkinderen’ daardoor (deels) gehandicapt zijn, kunnen ook zij vanaf nu aanspraak maken op een bijdrage uit het DES-fonds, voor smartegeld en voor het verlies van arbeidsvermogen.

Vanaf 17 maart 2015 kunnen ook de DES-kleinkinderen aanspraak maken op een vergoeding. Het DES-centrum maakt bekend wie in aanmerking komt voor een vergoeding uit het fonds, waarin naar schatting gemiddeld € 100.000 per slachtoffer zit. De hoogte van de uitkering hangt af van de mate van handicap. DES-kleinkinderen hebben vaak moeite met bewegen, zien minder goed, hebben een hoorstoornis of lopen cognitief achter. Geschat wordt dat 1400 DES-kleinkinderen te vroeg zijn geboren en dat een kleine 200 een uitkering zullen ontvangen.
Voor meer informatie kan men terecht op de website www.desfondsvroeggeboorte.nl. Daar kan ook een aanvraagformulier worden gedownload.

Dit artikel is ook opgenomen in Opmaat Letselschade. Voor meer informatie over dit artikel kunt u ook contact opnemen met Marloes Hulstein, +31 40 23 80 682.

 

bron: medicalfacts.nl, trouw.nl.