Nieuw schadeprotocol

aardgas

Een nieuw schadeprotocol

Er is een nieuwe, tijdelijke wijze van schadeafhandeling bij schade door bodembeweging als gevolg van gaswinning in het Groningenveld. De schadeafhandeling is neergelegd in een schadeprotocol. Dit kwam tot stand na langdurig overleg van de Staat met bestuurlijke en maatschappelijke situaties. Sinds 31 maart 2017 was de schadeafhandeling geheel stilgelegd.

Onvrede

Onder de gedupeerden van de aardgaswinning in Groningen was er veel onvrede over de afhandeling van schade door de aansprakelijke partij, de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). De NAM had de afhandeling uitbesteed aan het Centrum Veilig Wonen. Gedupeerden vonden dat het centrum de zaken partijdig behandelde en ook dat de afhandeling te lang duurde. Na de kritiek is de schadeafhandeling op 31 maart 2017 stilgelegd en kondigde de NAM aan dat zij helemaal uit de schadeafwikkeling zou stappen.

Oplossing

De oplossing is gevonden in schadeafhandeling door de Staat. Het is bijzonder dat de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de NAM als mijnbouwexploitant (ingevolge art. 6:177 BW) onder publieke regie zal worden afgewikkeld. Omdat een wettelijke oplossing te veel tijd in beslag zou nemen – gedupeerden wachten al negen maanden – , is er gekozen voor een tijdelijke oplossing. De Tijdelijke Commissie mijnbouwschade gaat de schade afhandelen. Deze commissie zal haar werk doen totdat er een Instituut mijnbouwschade wordt opgericht dat een schadefonds zal gaan beheren.

Protocol op hoofdlijnen

Het schadeprotocol heeft nog geen duidelijk uitgewerkte procedure. De Tijdelijke Commissie mijnbouwschade kan deze zelf vaststellen. Naar verwachting komt er een eenvoudige procedure voor schadegevallen tot een bepaald bedrag van enkele duizenden euro’s en een complexere procedure voor de hogere schades. Waarschijnlijk zullen 80 tot 90% van de schadegevallen onder de eenvoudige procedure vallen. De NAM heeft beloofd de schade te vergoeden volgens de besluiten van de commissie.

Slotsom

Het succes van het nieuwe schadeprotocol in Groningen hangt af van de inzet van de Tijdelijke Commissie mijnbouwschade. Voor de gedupeerden is een belangrijke stap gezet door de NAM uit het proces van schadeafwikkeling  te halen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over de manier waarop Holla Advocaten u kan begeleiden? Neem contact op met onze specialisten op het gebied van Aansprakelijkheid, Verzekering & Vervoer.  

Dit artikel is geschreven door Janet van de Bunt, medewerker van het wetenschappelijk bureau van Holla Advocaten.