Nieuwe richtlijn Letselschaderaad: ‘Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade’

Het Platformoverleg van De Letselschade Raad heeft omstreeks 20 februari 2015 unaniem ingestemd met een nieuwe richtlijn, ‘Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade’, met als doel het Rekenmodel Overlijdensschade tot norm te verheffen.

Het Rekenmodel gaat uit van het gezin als economische eenheid en maakt gebruik van percentages die door het Nibud zijn berekend. Het model is ontwikkeld door een breed samengestelde Denktank Overlijdensschade. Namens De Letselschade Raad maakten leden van de werkgroep Normering deel uit van de Denktank.

De Denktank heeft bij de ontwikkeling van het Rekenmodel gebruik gemaakt van de input uit diverse consultatierondes en expertmeetings. Alle betrokken professionals hebben de gelegenheid gehad mee te denken bij de ontwikkeling van de rekenmethode. Zodoende kan deze op een breed draagvlak rekenen. Het Rekenmodel werd in november aangeboden aan staatssecretaris Fred Teeven van het ministerie Veiligheid en Justitie. De bewindsman sprak zich zeer positief uit over de voordelen van het model bij de berekening van overlijdensschade.

 

Dit artikel is ook opgenomen in Opmaat Letselschade. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marloes Hulstein, +31 40 23 80 682.

 

bron: www.laumenexpertise.nl