Nieuwe drempelwaarden Europese aanbestedingen

Overheidsopdrachten met een waarde boven een bepaalde drempel moeten in principe volgens voorgeschreven Europese procedures worden aanbesteed. De drempelwaarden (drempelbedragen) zijn vastgelegd in de Europese aanbestedingsrichtlijnen. De Europese commissie stelt elke twee jaar nieuwe drempelwaarden vast. Voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 heeft de Europese commissie nieuwe drempelwaarden vastgesteld. Het betreft een geringe verhoging ten opzichte van de tot en met 31 december 2013 geldende drempelbedragen.

De belangrijkste drempelbedragen voor de periode 2014-2015 zijn voor respectievelijk werken, leveringen en diensten:

centrale overheid: € 5.186.000, € 134.000 en € 134.000;
decentrale overheid: € 5.186.000, € 207.000 en € 207.000;
speciale sectoren: € 5.186.000, € 414.000 en € 414.000.

Een overheidsopdracht waarvan de geraamde waarde (exclusief BTW) evenveel of meer bedraagt dan het drempelbedrag moet dus verplicht Europees worden aanbesteed overeenkomstig de Europese aanbestedingsrichtlijnen die in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012. Dat betekent onder meer dat deze opdrachten door een opdrachtgever vooraf bekend moeten worden gemaakt in het Europese publicatieblad (TenderNed). TenderNed is een goede bron om aanbestedingsopdrachten te lokaliseren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Annelies Overmars, 073 61 61 100.