Merkgebruik

Snackbar Wendy’s slaagt er niet in normaal gebruik voor alle klassen aan te tonen en verliest twee van de drie klassen.

Twee klassen minder voor het merk Wendy’s
De rechtbank Zeeland-West-Brabant bepaalde dat snackbar Wendy’s haar merk niet gebruikt voor snacks. Lees in dit artikel wanneer een merk wordt gebruikt voor de geregistreerde waren en diensten en concludeer of u uw merk gebruikt voor de klassen waarvoor het geregistreerd is

De partijen
Op 15 februari 2017 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant een interessant vonnis gewezen. Tussen Quality is our recipe LLC (QIOR)  en Wendy’s was een geschil ontstaan. QIOR maakt deel uit van The Wendy’s Company. The Wendy’s Company is een multinationaal snel-service hamburgerbedrijf dat meer dan 6500 restaurants heeft. Wendy’s is een snackbar in Goes.

Eerste procedure: QIOR verliest merken
De zaak is een gevalletje ‘wie een kuil graaft voor een ander..’. In 1997 startte Wendy’s een procedure tegen (de rechtsvoorganger van) QIOR. Op verzoek van Wendy’s werden diverse Beneluxmerken van QIOR vervallen verklaard, werden twee Beneluxmerken nietig verklaard en werd het QIOR verboden een handelsnaam dan wel teken te gebruiken die de naam Wendy’s (of een overeenstemmend teken) bevat.

Oppositie tegen nieuwe merken QIOR
Jaren later, in 2013, deponeert de (rechtsvoorganger van) QIOR drie beeldmerken met daarin het woord “WENDY’S”. De snackbar Wendy’s stelt uiteraard oppositie in. And that’s when trouble began.

Om succesvol oppositie te kunnen instellen tegen een ander merk, dien je te beschikken over een geldig merk. Wendy’s werd dan ook verzocht om te bewijzen dat ze haar eigen woordmerk daadwerkelijk normaal had gebruikt in de afgelopen vijf jaar. Wendy’s slaagt daar echter niet in. Het resultaat is dat de rechtbank Zeeland-West-Brabant bij haar vonnis verschillende klassen heeft geschrapt. Hoe komt de rechtbank tot dat oordeel?

Redenering QIOR
QIOR stelde dat snackbar Wendy’s haar woordmerk WENDY’s niet normaal gebruikt voor de waren en diensten waarvoor het merk was ingeschreven. QIOR gaf eveneens aan dat snackbar Wendy’s haar woordmerk WENDY’s hooguit gebruikt als handelsnaam voor haar snackbar in Goes. De snackbar Wendy’s gebruikt haar woordmerk echter niet als merk voor de producten die ze verkoopt. Voor de producten die de snackbar Wendy’s verkoopt, gebruikt ze gewoon de generieke woorden. Met andere woorden: de snackbar Wendy’s verkoopt frikandellen, kroketten en friet. De snackbar verkoopt geen Wendy’s.

Oordeel van de rechtbank: QIOR heeft gelijk
De rechtbank Zeeland-West-Brabant gaat mee in bovenstaande redenering van QIOR. De rechtbank zegt dat van normaal gebruik sprake is wanneer het merk wordt gebruikt om ten behoeve van de gemerkte waren of diensten een afzet te vinden of te behouden. Het gebruik van een naam voor een restaurant of snackbar levert volgens de rechtbank niet per definitie normaal merkgebruik op. Het merk moet worden gebruikt ter onderscheiding van waren en diensten. Dit terwijl de naam “Wendy’s” slechts wordt gebruikt ter onderscheiding van de snackbar, en niet ter onderscheiding van de frikandellen en kroketten die zich in de snackbar bevinden. Het Beneluxmerk Wendy’s wordt daarom doorgehaald voor de klassen 29 en 30 (snacks en snackproducten). Wel blijft het Beneluxmerk Wendy’s bestaan voor klasse 43: horecadiensten, waaronder diensten van restaurants en snackbars.

Conclusie
Vaak wordt een merk voor zoveel mogelijk klassen gedeponeerd. Uit het vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant blijkt dat een uitgebreide klassenomschrijving niet altijd de beste optie is. Bent u niet zeker van uw huidige klassenomschrijving of hebt u hulp nodig bij het registreren van een merk? Contact us!