Last van schreeuwend personeelstekort? Onze winterdiptips!

winterdip

Veel bedrijven hebben een schreeuwend personeelstekort. Echter, de herfst is in volle gang, met vallende bladeren en kortere dagen. Het is geen geheim dat de koude, donkere maanden vaak samengaan met een fors verhoogd ziekteverzuim door rondwarende virussen of een winterdip. Als werkgever is het belangrijk om voorbereid te zijn op deze uitdagingen. Maar wat kan een werkgever doen om te voorkomen dat er door verhoogde uitval nog minder handjes beschikbaar zijn?

Ziekteverzuim

In lijn met het oude gezegde “voorkomen is beter dan genezen,” zijn er enkele voor de hand liggende maatregelen die een werkgever kan nemen om ziekteverzuim te voorkomen. Het is essentieel (herinnert u zich COVID nog?) dat werknemers met symptomen de mogelijkheid krijgen om zo veel als mogelijk vanuit huis te werken. Veel bedrijven hebben geïnvesteerd in thuiswerken tijdens de pandemie, en dit kan in risicovolle perioden van het jaar een verschil maken. Hoewel het op de korte termijn tot een lichte afname van de productiviteit kan leiden, beschermt het op de lange termijn uw organisatie tegen grootschalig ziekteverzuim. Met weer stijgende COVID-cijfers kan het ouderwets verzoeken om zelf te testen en vervolgens verplicht thuis werken voor werknemers mogelijk ook weer van stal gehaald worden en met hernieuwde aandacht voor ventileren, afstand houden, handen wassen en in de ellenboog niezen.

Winterdip

Een andere preventieve maatregel is het voorkomen van gevoelens van depressie en lusteloosheid bij werknemers. Tijdens de herfst en winter is daglicht schaars en schijnt het vaak alleen tijdens werktijd. Werkgevers kunnen overwegen werknemers de mogelijkheid te bieden om tijdens werktijd naar buiten te gaan, zoals een korte wandeling na de lunch of een activiteit buiten kantoor. Dit kan helpen om de werknemers actief te houden en zorgt voor waardevolle contactmomenten tussen collega’s. Verder kan vanuit de werkgever ook de griepprik worden vergoed of Preventief Medisch Onderzoek worden aangeboden.

Flexibel rooster

Tot slot kan een flexibel rooster, inclusief thuiswerken, helpen om de negatieve effecten van de winterdip te verminderen. Werknemers hebben dan de vrijheid om bijvoorbeeld later te beginnen als er meer daglicht is, en deze tijd op een ander moment op de dag in te halen. Dit soort flexibiliteit kan werknemers helpen om niet in een winterdepressie te belanden. Als dit haalbaar is in uw bedrijf, overweeg dan de opties en voorkom zo een nog groter personeelstekort.

Geniet van de herfst en bereid u voor op de feestdagen!