Landje veroveren loont?

“Gemeenten vorderen snippergroen terug”, zo kopte vrij recentelijk een landelijk dagblad. Volgens het artikel hebben gemeenten hun buik vol van burgers, boeren en bedrijven, die reststroken, grenzend aan hun erf, in gebruik nemen, en inrichten alsof het een privéterrein betreft. De gemeenten grijpen nu de crisis aan om het zogeheten snippergroen actief terug te vorderen. Iedere cent telt. En gelijk hebben ze. Want de positie van de gemeenten is doorgaans sterk.

Het klinkt simpel en onwerkelijk. Grond gappen van een ander, 20 jaar gebruiken, en dan de tong uitsteken naar de oorspronkelijke eigenaar. Een soort levensechte variant op het
bordspel Risk. En toch is dan aan bijna alle vereisten voldaan om grond te verkrijgen, zonder er een cent voor te betalen. Juridisch heet dat eigendomsverkrijging door verjaring. Maar om rechthebbende te worden is wel wat meer nodig dan 20 jaar gebruik.

Toverwoord is bezit. Want wie geen bezitter is, kan nooit eigenaar worden. Wat is bezit? Bezit is het houden van een goed voor zichzelf. Het zich gedragen als eigenaar. Dus
niet slechts onderhouden of gebruiken, nee, bezitten. Als heer en meester. Hoe wordt het best bezeten? Door de grond van een ander één met de eigen grond te maken, en het geheel met een schutting of ondoordringbare haag te omheinen.

Juist het bezitsvereiste blijkt in de praktijk een nauwelijks te nemen hobbel. Vaak gaat het om tuineigenaren, die af en toe eens schoffelen in gemeentegrond. Maar dat doen huurders, vruchtgebruikers, pachters en taakgestraften ook. Dat maakt hen nog geen bezitter. Ook het enkel beplanten van de grond is niet voldoende.

De bezitter moet het bezit bovendien bewijzen. En dat is vaak even moeilijk als bezitten. Want aantonen dat 20 jaar geleden al sprake was van bezit, is geen sinecure. Dan blijkt in het fotoalbum toch net niet dat ene cruciale kiekje van de voortuin aanwezig.

Door de toenemende schaarste van grond, de stijgende grondprijzen, en de aa
nhoudende crisis worden verjaringskwesties steeds interessanter. Holla Advocaten beschikt over een ervaren team van advocaten dat gespecialiseerd is in eigendomsverkrijging door verjaring. Zij komen op voor zowel de ‘landveroveraar’ als de ‘veroverde’. Met goede resultaten. Want kennis is macht. En dat gaat vaak samen met grondbezit, zo leert de geschiedenis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Renaldo Willems (T. 073 – 616 11 32, E. r.willems@holla.nl)