Kwaliteitseisen voor curatoren, bewindvoerders en mentoren bekend

Op 31 januari jl. heeft Minister Opstelten het Besluit kwaliteitseisen voor curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren uitgegeven. In dit besluit is vermeld aan welke eisen men moet voldoen om als curator, beschermingsbewindvoerder of mentor te kunnen worden benoemd. In het besluit zijn onder andere eisen opgenomen met betrekking tot de opleiding van de te benoemen persoon, maar ook met betrekking tot de omgang met de betrokkene. Zo moet de zelfredzaamheid van de betrokkene waar mogelijk worden bevorderd, en dient bij de taakvervulling uitgegaan te worden van de levensovertuiging, godsdienstige gezindheid en de culturele achtergrond van de betrokkene. Verder geldt voor de curator en de mentor dat deze minstens tweemaandelijks contact dienen te hebben met de betrokkene, tenzij deze dat niet wenst of daartoe niet in staat is. Tot slot stelt het besluit eisen aan de bedrijfsvoering van de curator, beschermingsbewindvoerder en de mentor.

Voor meer informatie over de kwaliteitseisen en de gevolgen daarvan kunt u contact opnemen met mr. Geeske van Campen, 073 61 61 100.

< Vorige

Volgende >

Spring naar toolbar