Kartelverbod

Verboden prijsafspraken en delen concurrentiegevoelige informatie.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in juli 2017 vijf importeurs van accu’s en de Branchevereniging beboet wegens gemaakte prijsafspraken en het delen van concurrentiegevoelige informatie, hetgeen geleid heeft tot beperking van de onderlinge concurrentie. Eerst wordt ingegaan op het feitencomplex, daarna op de juridische overwegingen van de ACM en de kwalificatie van de afspraken. Afgesloten wordt met een conclusie.

Feitencomplex
De branchevereniging BMWT (Ondernemersvereniging van fabrikanten en handelaren in Bouwmachines, Magazijninrichting, Wegenbouwmachines en Transportmiddelen) en vijf importeurs van accu’s voor vorkheftrucks besloten in 2004 afspraken te maken om de sterk fluctuerende prijs van lood in onderling overleg aan te pakken. De marges stonden onder druk en zij wensten de marges te behouden. Afspraken werden gemaakt over een vaste “loodtoeslag”, die een vaste component ging vormen van de aan de afnemers door te berekenen prijzen. Die prijzen werden voor 10-30% bepaald door die afgesproken loodtoeslag. De loodtoeslag stond apart op de rekeningen die aan de afnemers werden toegezonden. Feitelijk werd een onderdeel van de prijs van accu’s zo vastgezet. De branchevereniging stuurde per kwartaal een lijst met de te hanteren loodtoeslagen toe aan de leden, afspraken werden regelmatig besproken op de sector vergaderingen en de afspraken werden tot 2013 nageleefd. Ook werd er concurrentiegevoelige informatie gedeeld. Zo hanteerde de branchevereniging een enquête met vragen over voorgenomen monteurstarieven en gehanteerde prijzen. Drie importeurs hebben het kartel bij de ACM gemeld.

Juridische kwalificatie door de ACM
De onzekerheid van de onderlinge concurrentie werd vervangen door afspraken over de te hanteren loodtoeslag, een belangrijke component in de verkoopprijs, die daarmee werd vastgezet. De importeurs hebben ervoor gekozen om de onder druk staande marges te beschermen en te behouden. Een gedeelte van de prijsvorming bleef zo buiten de concurrentie. De afspraak was gemaakt dat geen kortingen werden verleend. Daarmee is het Kartelverbod van artikel 6 van de Mededingingswet overtreden. Boetes werden opgelegd aan de deelnemende ondernemingen alsmede aan de ondernemersvereniging, die de afspraken had gefaciliteerd door de lijsten toe te zenden en toe te staan dat de afspraken werden gemaakt tijdens de vergaderingen, die werden nageleefd. Er is sprake van een klassiek kartel, dat werd gefaciliteerd door een kwalijk opererende branchevereniging. Aan de branchevereniging en de importeurs wordt in totaal een boete opgelegd van ruim € 16.000.000,-.

Conclusie
Zoals maar weer blijkt, moeten brancheverenigingen zich niet laten gebruiken als platform voor het uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie en het maken van verboden afspraken, zoals prijsafspraken, gebieds- en klantenverdeling en toerbeurtsystemen. De ACM merkt op, dat brancheverenigingen vaker concurrentiegevoelige informatie verzamelen en verspreiden, die dan door bedrijven kunnen worden gebruikt om prijzen af te stemmen. Dat is schadelijk voor de concurrentie en in strijd met het Kartelverbod. Ondernemersverenigingen dienen als platform te fungeren voor het op peil houden van vakkennis en voorts hebben zij een sociale functie. Het gevaar bestaat dat een kiem kan worden gelegd voor het maken van afspraken die de mededinging beperken. Dat is uit den boze. Raadzaam is om eveneens iedere vergadering af te sluiten en te notuleren dat bij de vergadering niet aan de orde zijn gekomen afspraken die betrekking hebben op het afstemmen van prijzen, het uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie, het verdelen van gebieden en klanten. De agenda’s en de notulen van de branchevereniging waren belangrijke bouwstenen voor het rondkrijgen van de bewijsvoering van de ACM.

Meer informatie over het mededingingsrecht? Neemt u gerust contact met ons op.

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?