Kartelboetes in 2016 naar recordhoogte gestegen

kartel

Wereldwijd hebben de Kartelautoriteiten boetes voor overtreding van het Kartelverbod opgelegd ter hoogte van $ 6,7 miljard. De autoriteit die de hoogste boetes heeft opgelegd is de Europese Commissie, $ 4,1 miljard, waarvan $ 3,2 miljard in de automobielsector.

Het meest spraakmakende kartel waarvoor de Europese Commissie boetes heeft opgelegd betreft het Truckkartel, waarbij de hoogste boete van € 1 miljard is opgelegd aan Daimler en daarnaast ook hoge boetes zijn opgelegd aan DAF, Volvo/Renault en Iveco. Zulks in verband met het stelselmatig, gedurende geruime tijd, maken van prijsafspraken en afspraken omtrent het doorberekenen van de kosten van de nieuwe technologieën. De schade voor de gedupeerden is torenhoog, er is teveel betaald voor de aankoop van de trucks in vergelijking met de prijs die zou zijn betaald indien er sprake was geweest van concurrentie tussen de karteldeelnemers.

Om het verhalen van schade geleden ten gevolge van kartelinbreuken eenvoudiger te maken is er een Europese Richtlijn vastgesteld, die via een Nederlandse Implementatiewet  in de Nederlandse wetgeving is opgenomen.

In ons Whitepaper Kartelverbod: het vorderen van schadevergoeding in verband met schendingen van het mededingingsrecht vindt u terug een handzame analyse van claims voortvloeiend uit kartelvorming en gaan wij in op de mogelijkheden die worden gecreëerd voor gedupeerden van inbreuken op het Kartelverbod om compensatie te verkrijgen.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?