Kabinet wil cookiewet versoepelen

Een paar jaar geleden wisten de meeste Nederlanders nog niet wat cookies waren. Opvallend is dan ook het protest en de irritatie, zowel van gebruikers als van website eigenaars, sinds de invoering van de “cookiewet”. Vanaf 2012 is het verplicht om expliciete toestemming te vragen om cookies op te slaan voordat er van een website gebruik wordt gemaakt. Met een wetsvoorstel om de cookiewet aan te passen, dat 28 maart jl. door Minister Henk Kamp van Economische Zaken is ingediend, wordt het cookiebeleid op termijn wellicht iets versoepeld.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden geplaatst en gelezen als een gebruiker een internetpagina bezoekt. Ze kunnen een nuttig hulpmiddel zijn om de dienstverlening via het internet goed te laten functioneren, maar ze kunnen ook worden gebruikt op een manier die de privacy van de gebruiker aantast.

Onder de huidige regelgeving moet voor vrijwel alle typen cookies toestemming worden verkregen. Dit met uitzondering van die technisch noodzakelijk zijn om de communicatie uit te voeren of om de door de internetbezoeker gevraagde dienst van de website te leveren.

Het achterliggende idee van de cookieregels is dat het niet is toegestaan om zonder medeweten en toestemming van de gebruiker persoonlijke informatie op de computer of op een smartphone van een gebruiker te lezen of te kopiëren. Daarnaast beoogt de wet het plaatsen, verspreiden of gebruiken van malware, spyware, en andere vormen van schadelijke software te voorkomen.

Het is positief dat door de regels op het gebied van cookies internetgebruikers bewuster zijn geworden van het feit dat veel websites cookies plaatsen op hun computer. De wet is echter haar doel voorbij geschoten door voor vrijwel ieder cookie toestemming te vragen en daardoor de gebruiksvriendelijkheid van websites te beperken. Bovendien leidt deze strenge toepassing bij gebruikers tot verwarring over welke cookies wel, en welke cookies geen gevolgen hebben voor hun privacy.

Het nieuwe wetsvoorstel stelt een genuanceerder onderscheid voor daar waar het gaat om het doel waarvoor de cookies gebruikt worden. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, hoeft niet langer toestemming te worden gevraagd als het gaat om cookies die het gebruik van de website beogen in kaart te brengen, te analyseren en te verbeteren, bijvoorbeeld voor cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Een belangrijke voorwaarde daarbij is wel dat deze cookies geen of slechts geringe invloed hebben op de privacy van de gebruiker.

Slechts voor de cookies die gevolgen kunnen hebben voor de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bijvoorbeeld wanneer er klantprofielen worden opgesteld om het internetgedrag van gebruikers in kaart te brengen, blijft de verplichte toestemming van kracht. Wat mij betreft terecht: op die wijze wordt er geen afbreuk gedaan aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker, maar verliest de cookieregelgeving wel haar scherpe randjes.

Sinds de aankondiging van het wetsvoorstel hebben veel website eigenaren de cookiemeldingen verwijderd. De nieuwe regels zullen naar verwachting echter pas eind dit jaar in werking treden. Hoewel er geruchten de ronde doen dat de handhaving praktisch wordt opgeschort, raden wij aan uw website te blijven voorzien van de verplichte melding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kim de Bonth

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?