Jaarlijkse indexering partner- en kinderalimentatie

Jaarlijks worden met ingang van 1 januari de bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor kinder- en partneralimentatie automatisch met een door de Minister van Justitie vast te stellen percentage gewijzigd. Dit indexeringspercentage wordt bepaald aan de hand van het loonindexcijfer. Het indexeringspercentage dat vanaf 1 januari 2015 zal gelden, is bepaald op 0.8%. De indexering is van toepassing op kinder- en partneralimentatie die vóór 1 januari 2015 is vastgesteld dan wel is overeengekomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole Lindhout-Schot, tel. +31 73 61 61 167.