Inzagerecht nabestaanden in medisch dossier.

inzagerecht medisch dossier

Internetconsultatie wetsvoorstel inzagerecht nabestaanden in medisch dossier.

Op 13 april 2016 is een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd, waarin onder meer wordt voorgesteld om het inzagerecht van nabestaanden en de voormalig vertegenwoordiger van de patiënt in zijn of haar medisch dossier in de wet vast te leggen. Het wetsvoorstel beoogt daarnaast de positie van de patiënt te verduidelijken en te versterken.

Nabestaanden zouden bijvoorbeeld op grond van artikel 7:458a BW inzage in het dossier kunnen krijgen als er concrete aanwijzingen bestaan dat de erflater wilsonbekwaam was bij het opstellen van het testament en opheldering niet op andere wijze kan worden verkregen. Dit komt overeen met de maatstaf die in dergelijke zaken door de rechtspraak wordt aangelegd. Inzage zal echter worden geweigerd als de erflater geen toestemming voor inzage heeft gegeven en dit schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.

Het verwachte effect van de regeling is dat voor nabestaanden en voormalig vertegenwoordigers van een overleden patiënt als ook voor hulpverleners en de rechtspraktijk eenvoudiger kenbaar wordt wanneer inzage in het medisch dossier kan worden verkregen. Het doel van de consultatie is om het ambtelijk voorontwerp voor te leggen aan belanghebbenden, die aldus hun reactie op de voorgestelde wetgeving kunnen geven. Op alle onderdelen van de regeling kan worden gereageerd. Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie, die is gestart op 13 april 2016 en als einddatum 10 juni 2016 heeft.

Het volledige wetsvoorstel is terug te lezen op www.internetconsultatie.nl/concept_wijziging_wgbo