Hoge Raad schept duidelijkheid in alimentatiediscussie

Medio september hebben wij u op de hoogte gesteld over de prejudiciële vragen die het Gerechtshof Den Haag op 3 juni 2015 aan de Hoge Raad heeft gesteld over het kindgebonden budget in relatie tot de kinderalimentatie. Daarbij ging het met name om de vraag hoe bij de berekening van de kinderalimentatie om moet worden gegaan met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop. De Advocaat-Generaal (A-G) adviseerde de Hoge Raad in deze kwestie om af te wijken van de aanbevelingen van de Expertgroep en het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop niet in mindering te brengen op de behoefte van het kind.

Hoge Raad

Na een lange discussie binnen de rechtspraktijk heeft de Hoge Raad vandaag dan eindelijk beslist hoe om moet worden gegaan met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop. In lijn met het advies van de A-G dienen het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop niet in aanmerking te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Het kindgebonden budget beoogt immers de verzorgende ouder inkomensondersteuning te bieden om in de behoefte van zijn kind te voorzien. Deze tegemoetkomingen verhogen dan ook de draagkracht van de ouder.

Gevolgen voor de praktijk

De uitspraak van de Hoge Raad zal grote gevolgen hebben voor de berekening van de kinderalimentatie. Sinds 1 januari 2013 wordt het kindgebonden budget namelijk in mindering gebracht op de behoefte van het kind. Als gevolg hiervan heeft de rechter de kinderalimentatie in veel gevallen aanzienlijk verlaagd of zelfs op nihil gesteld. De uitspraak van de Hoge Raad kan er echter toe leiden dat de bijdragen die vanaf 1 januari 2013 zijn vastgesteld, weer opnieuw zullen moeten worden berekend.

Wilt u weten welke gevolgen de uitspraak heeft voor uw kinderalimentatie? Neem dan contact op met één van onze familie- & erfrechtadvocaten.

De uitspraak van de Hoge Raad kunt u hier lezen. De overwegingen van de Hoge Raad zijn terug te vinden onder punt 3.1. e.v.