Groen licht voor afschaffing pensioen in eigen beheer

groen licht

Op 9 februari jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer als hamerstuk afgedaan. Daarmee is de afschaffing van het pensioen in eigen beheer nu echt in zicht.

Eind november hebben wij u op de hoogte gesteld van het wetsvoorstel uitfasering PEB en de gevolgen daarvan. De verwachting was dat het wetsvoorstel op 1 januari 2017 in werking zou treden, maar op de valreep werd de stemming in de Eerste Kamer op verzoek van staatssecretaris Wiebes uitgesteld. Aanleiding hiervoor waren signalen vanuit de praktijk over de aftrek van de lasten van de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting; een aftrek die een budgettaire tegenvaller tot gevolg zou kunnen hebben. Wiebes achtte een nader onderzoek daarom noodzakelijk.

Resultaat novelle
Op 23 januari 2017 diende Wiebes een novelle in ter aanpassing van het wetsvoorstel bij de commissie Financiën van de Tweede Kamer. Met de novelle wordt alsnog een (voorwaardelijke) mogelijkheid tot aftrek van de lasten van toekomstige indexatie van de pensioenaanspraken of van de pensioenuitkeringen voorgesteld. De novelle is op 9 februari jl. door de Tweede Kamer aangenomen.

Inwerkingtreding
Zoals het er nu naar uitziet zal de Eerste Kamer op 7 maart 2017 stemmen over het wetsvoorstel, waarna de wet vermoedelijk per 1 april 2017 in werking zal treden. Dit betekent dat er vanaf die datum geen pensioenopbouw in eigen beheer meer kan plaatsvinden. De DGA kan dan kiezen voor afkoop, omzetting of handhaving van het pensioen in eigen beheer in de huidige vorm.  Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar ons nieuwsbericht van 22 november jl.

In het wetsvoorstel staan ook wijzigingen die verband houden met de overige fiscale pensioenmaatregelen. De verwachting is dat deze wijzigingen met terugwerkende kracht ingaan op 1 januari 2017.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze familierechtadvocaten.