Geschillencommissie Zorg Algemeen

Zoals u wellicht bekend is, is per 1 januari 2016 de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Deze wet ziet onder meer  op een nieuwe procedure om klachten en geschillen op te lossen.

Het gevolg van deze wetgeving is dat alle zorgaanbieders per 1 januari 2017 moeten zijn aangesloten bij een externe onafhankelijke geschilleninstantie, die erkend is door de Minister van VWS.

Een aantal zorgaanbieders heeft in dat verband een eigen geschilleninstantie opgericht. Zorgaanbieders echter die niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie of koepelorganisatie kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Deze geschillencommissie voldoet aan de erkenningseisen.

De Geschillencommissie Zorg Algemeen biedt een laagdrempelige en eenvoudige manier om een geschil op te lossen als de patient en de zorgaanbieder er samen niet uitkomen. Deze geschillencommissie mag op grond  van de Wkkgz een bindend advies geven, wat betekent dat partijen zich aan dat oordeel moeten houden. Ook mag de geschillencommissie aan de patient een schadevergoeding toekennen tot een bedrag van EUR 25.000,-. Uitspraken moeten in anonieme vorm worden gepubliceerd.

De Geschillencommissie Zorg Algemeen is de opvolger van de consumentengeschillencommissie die bekend stond onder de naam Geschillencommissie Zorginstellingen en bevoegd was  om een uitspraak te doen over schade tot een bedrag van EUR 5.000,-. Met de komst van de Geschillencommissie Zorg Algemeen zal de Geschillencommissie Zorginstellingen verdwijnen.

Andere consumentengeschillencommissies zien op de sectoren verpleging, geestelijke gezondheidszorg, zelfstandige klinieken en defensie geneeskundige zorg. Ook deze geschillencommissies zullen in een vorm worden gegoten die voldoet aan de eisen van de Wkkgz. Per 1 januari 2017 start bovendien de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Erkenning is tot slot aangevraagd voor  de Geschillencommissie Ambulance Zorg ( Vereniging Ambulancezorg Nederland); de Geschillencommissie Osteopathie (Nederlands Register voor Osteopathie) en de Geschillencommissie Publieke Gezondheid (GGDGHOR).