Toch geen wijzigingen pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017

Eerder berichtten wij u (http://bit.ly/2hSxq26) over het Wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen en de gevolgen daarvan voor de directeur-grootaandeelhouder. Op 20 december 2016 zou de Eerste Kamer over dit wetsvoorstel stemmen. De verwachting was dat een meerderheid vóór zou stemmen en het wetsvoorstel per 1 januari 2017 in werking zou treden. Er is echter een kink in de kabel gekomen.

Staatssecretaris Wiebes stuurde op 20 december 2016 een brief naar de Eerste Kamer (http://bit.ly/2hq2zJq) waarin hij de Eerste Kamer in overweging gaf de stemming over het wetsvoorstel uit te stellen. Aanleiding voor deze brief waren de signalen die de staatssecretaris hadden bereikt over een mogelijke maas in het wetsvoorstel. Het voorstel zou ruimte laten voor het ten laste van de fiscale winst brengen van de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting. De staatssecretaris gaat nu eerst nader onderzoek doen. Het is nog niet duidelijk op welke termijn de staatssecretaris verwacht de beide Kamers te zullen informeren.

Heeft u vragen over het Wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer? Neem dan contact op met Geeske van Campen.