Geen verplichte rechtsgang meer voor duomoeders

Eindelijk is het dan zo ver: binnenkort hoeven duomoeders niet meer naar de rechter om juridisch ouder te worden van hun kind. De Eerste Kamer is op 19 november 2013 akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat regelt dat de duomoeder de juridisch ouder van een kind kan worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke procedure nodig is. Op 1 april 2014 treedt de wetswijziging in werking.

De gedachte achter de wetswijziging is dat de positie van kinderen geboren binnen lesbische situaties zo veel mogelijk gelijk moet worden gesteld aan die van kinderen geboren binnen heteroseksuele relaties. Door de wetswijziging ontstaat het moederschap van de duomoeder van rechtswege als zij is getrouwd met de moeder van het kind en er sprake is van een onbekende zaaddonor. Zijn de moeders niet getrouwd, dan kan de duomoeder het kind erkennen, ongeacht de vraag of er sprake is van een onbekende of een bekende zaaddonor. Erkenning vindt plaats bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De erkenning kan al voor de geboorte van het kind worden geregeld.

De zaaddonor wordt door de wetswijziging overigens niet helemaal buiten spel gezet. Als er sprake is van een bekende zaaddonor, dan kan deze de rechter verzoeken om vervangende toestemming te verlenen voor erkenning, mits hij in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind (family life).

Het juridisch ouderschap heeft gevolgen voor onder meer het gezag over het kind, de naam en nationaliteit van het kind en voor het erfrecht.

De wetswijziging heeft geen gevolgen voor een kind dat is geboren binnen de relatie van twee mannen.

Het duomoederschap van rechtswege geldt voor alle kinderen geboren op of na 1 april 2014. Voorwaarde daarbij is dus dat de moeders zijn getrouwd. Voor niet-getrouwde moeders geldt dat de duomoeder het kind met ingang van 1 april 2014 kan erkennen, ook als het kind vóór die datum is geboren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Geeske van Campen en mr. Nicole Lindhout, 073 61 61 100.