Gevolgen nalaten CT-scan

Dood door schuld. Geldboete van € 2.500,00 voor een kinderarts. De arts liet na om een CT-scan van de hersenen te maken. Kind overleden als gevolg van een herseninklemming. De arts is als arts aanmerkelijk nalatig geweest bij de behandeling van een jong kind.

 De rechtbank Limburg had op 7 maart 2017 te oordelen over een zeer triest geval. Een jongen van 10 jaar werd in het ziekenhuis van Sittard-Geleen binnengebracht met onder meer ernstige hoofdpijnklachten, perioden van duizeligheid en misselijkheid.

Bij neurologisch onderzoek bleek van normale uitslagen en was geen sprake meer van dubbelzien. Door de kinderarts werd gedacht aan basilaire migraine. Zij was voornemens daags daarna (de derde dag van de opname) een MRI-scan te laten maken en liet het maken van een CT-scan achterwege. Dezelfde avond verergerden de klachten. De jongen overleed die nacht uiteindelijk, naar wat later bleek als gevolg van een zogenaamde ‘herseninklemming’. Die herseninklemming werd veroorzaakt door een toename van de druk in de hersenen als gevolg van een hersenbloeding.
De rechtbank beschouwt het feit dat de arts geen CT-scan heeft laten maken, toen de jongen al 96 uren ernstige hoofdpijn had, als een evidente fout aan die strafrechtelijk wordt geduid als aanmerkelijke schuld. De rechtbank acht ook het causaal verband met het overlijden van de jongen bewezen, omdat – als de arts eerder die avond een CT-scan had laten uitvoeren – het ruimte-innemend proces zou zijn opgemerkt op het moment dat de jongen het bewustzijn nog niet had verloren en levensreddend handelen waarschijnlijk mogelijk was. Als verwijt de kinderarts echter niet dat zij niet de diagnose van hersenbloeding heeft overwogen, omdat blijkt dat een hersenbloeding bij een kind van 10 jaar zeer uitzonderlijk is wanneer er geen direct voorafgaand trauma is vastgesteld.
De rechtbank vindt  een taakstraf passend, maar acht deze niet uitvoerbaar omdat de kinderarts inmiddels te Suriname verblijft. De rechtbank legt vervolgens een geldboete op van
€ 2500,-.

Rechtbank Limburg 7 maart 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:2076; GZR-updates 2017-0107

 

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?