Fraudemeldingen verveertienvoudigd

fraudemeldingen letselschade

Het aantal fraudemeldingen in letselschadezaken is verveertienvoudigd.

Verzekeraars besteden steeds meer tijd aan het opsporen en bestrijden van verzekeringsfraude. In 2015 hebben verzekeraars 8.336 gevallen vastgesteld waarbij gesjoemeld werd met verzekeringen. Met deze opgespoorde zaken was in totaal 79 miljoen euro gemoeid. In 2016 zijn maar liefst 10.001 fraudeplegers tegen de lamp gelopen en was in dat kader een bedrag van 83,4 miljoen euro aan onderzoekskosten noodzakelijk.

Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars (CBV) heeft de verzekeringssector ook specifiek gewaarschuwd voor frauduleuze letselschadezaken. Het aantal incidentmeldingen dat daarop volgde is maar liefst verviertienvoudigd. In het eerste half jaar van 2017 zijn 55 zaken gemeld bij het CBV met een gezamenlijke schadeomvang van 1,7 miljoen euro. In dezelfde periode in 2016 waren er slechts vier meldingen.

Om te voorkomen dat de verzekeringssector hiervoor de prijs betaalt (door middel van een hogere premie) en om potentiële fraudeurs te ontmoedigen, hanteren verzekeraars een nieuw lik-op-stukbeleid waarbij de kosten en schade direct op de  fraudeur worden verhaald. Naast de bestaande mogelijkheden van royement, registraties in de interne- en externe waarschuwingsregisters en het terugvorderen van uitgekeerde bedragen, worden de eigen onderzoekskosten nu door middel van een vast schadevergoedingsbedrag van 532 euro bij de fraudeur in rekening gebracht.

Verzekeraars hebben berekend hoeveel indirecte schade zij gemiddeld minimaal oplopen vanwege alle noodzakelijke interne werkzaamheden na een valse claim. In het schadevergoedingsbedrag, dat op juistheid is getoetst door een registeraccountant, wordt van deze schade de helft gevorderd.

Zodra een verzekeraar heeft aangetoond dat een klant of een letselschadeslachtoffer heeft gefraudeerd, wordt de zaak overgedragen aan de Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA). SODA verhaalt vervolgens de schade op de fraudeur. De aanpak wordt mogelijk gemaakt en gesteund door onder andere het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie en VNO-NCW/MKB Nederland.  Via deze zogenoemde ‘directe aansprakelijkstelling’ hebben inmiddels al 505 verzekeringsfraudeurs ‘lik-op-stuk’ gekregen.

Bronvermeldingen:

Risk & Business

Verzekeraars

Voor meer informatie neemt u contact op met Fabian David