Europees bankbeslag maakt incasso van geldvorderingen in andere EU-lidstaten makkelijker

europa

Sinds 2008 is het mogelijk om op eenvoudige wijze een vonnis te krijgen dat in andere EU-lidstaten ten uitvoer kan worden gelegd. Deze zogenaamde Europese betalingsbevelprocedure maakt incasso van grensoverschrijdende niet betwiste schuldvordering mogelijk via een uniforme procedure op basis van formulieren. Voor die procedure hoeven partijen niet voor de rechtbank te verschijnen. De regeling is van toepassing op alle EU-landen met uitzondering van Denemarken.

Een Europees betalingsbevel dat door de rechter wordt afgegeven moet aan de schuldenaar worden betekend. In het betalingsbevel wordt de schuldenaar medegedeeld dat hij binnen dertig dagen het bedrag dient te voldoen dan wel verweer dient in te stellen. Met de invoering van het Europees betalingsbevel beoogde de Europese wetgever een adequaat middel te bieden tegen grensoverschrijdende wanbetaling.

Dat Europees betalingsbevel wordt binnenkort versterkt met een mogelijkheid om conservatoir beslag te leggen op bankrekeningen in een andere lidstaat. Na invoering van de regeling kan de deurwaarder die het Europees betalingsbevel uitvoert informatie opvragen bij banken gevestigd in de lidstaat van de debiteur. De bank die informatie verstrekt mag de debiteur overigens niet in kennis stellen van het informatieverzoek. Vervolgens kan de deurwaarder met machtiging van de voorzieningenrechter eenvoudig beslag leggen.

Zeker in de huidige tijd komt het steeds vaker voor dat een contractuele wederpartij in een andere EU-lidstaat is gevestigd. De nieuwe Europese wetgeving maakt het steeds makkelijker om ook in die EU-lidstaten het “recht te halen”.

Voor meer informatie: Maarten van Ingen en Willem-Jan Smits.