European Law Firm – Book Debt Collection in Europe

De leden van de European Law FIRM (ELF) brengen met enige regelmaat handboeken (White Books) uit die u in de praktijk helpen met wet- en regelgeving in Europese landen. De White Books die onder andere uitgebracht zijn bevatten uitleg en richtlijnen op het gebied van Incasso’s, Vastgoed en het oprichten van vennootschappen. Ze geven u richting en een globaal beeld van de regels die van toepassing zijn in de diverse nationale rechtsstelsels. Daar de wet voortdurend aan verandering onderhevig is adviseren wij u altijd om lokaal juridische expertise in te winnen voor u actie onderneemt. De White Books kunnen u op weg helpen.

De nieuwste uitgave is ‘Debt Collection in Europe’. Dit boek geeft u inzicht in wat de nationale regels in de ELF landen zijn en welke wegen u moet bewandelen om een incasso succesvol af te ronden. Wilt u dit boek in hardcopy ontvangen, mail ons dan op marketing@holla.nl.

Graag verwijzen we naar de website van ELF waar u alle boeken kunt downloaden. Voor juridisch advies voor de Nederlandse rechtspraak staan wij u graag ter zijde, Hoogst Persoonlijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Ferry Weelen, 040 23 80 600.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?