EU-US Privacy Shield: de Safe Harbour vervanger

Op de valreep is er tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten overeenstemming bereikt inzake de uitwisseling van persoonsgegevens en is aan de door de Europese toezichthouders gestelde eis voldaan: een vervanger voor de Safe Harbour beschikking!

Het EU-US Privacy Shield bevat de volgende veiligheidsmaatregelen om de privacy van de Europese burger te beschermen:

  1. Strengere verplichtingen voor bedrijven in de Verenigde Staten en strenger toezicht op de naleving van deze verplichtingen door het Amerikaanse Ministerie van Handel de Federal Trade Commission (FTC), in samenwerking met de Europese toezichthouders;
  2. Schriftelijke toezegging van de Verenigde Staten dat de juridische mogelijkheden van overheidsinstanties om toegang te verkrijgen tot persoonsgegevens zullen worden beperkt en aan toezicht zullen worden onderworpen om mass-surveillance te voorkomen;
  3. Europese burgers krijgen de mogelijkheid hun klachten bij een Ombudsman te neer te leggen.

Het is echter nog de vraag of deze maatregelen ook zullen voldoen aan de eisen die door het Hof van Justitie zijn gesteld bij de ongeldigverklaring van de Safe Harbour beschikking (zie Safe Harbour? No more!). De Europese toezichthouders hebben zich inhoudelijk nog niet uitgesproken over het verdrag, omdat de daadwerkelijke tekst van het nieuwe privacy-verdrag nog niet bekend is gemaakt.

Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden. Bij vragen over de concrete gevolgen voor uw bedrijf, of overige vragen, kunt u contact opnemen met Kim de Bonth en Cátia Silva Santos.

Lees hier het persbericht van de Europese Commissie inzake EU-US Privacy Shield.