Het belang van een goed echtscheidingsconvenant!

Moet je met een echtscheidingsconvenant bedacht zijn op verrassingen achteraf?

Wanneer het echtscheidingsconvenant niet op een juiste wijze tot stand is gekomen, dat wil zeggen zonder dat de echtelieden zorgvuldig zijn geïnformeerd en zonder na te gaan of zij de consequenties van de door hen gemaakte afspraken daadwerkelijk hebben overzien, is dit inderdaad een reëel risico. Hoe belangrijk het is om in het kader van een echtscheiding op zorgvuldige wijze afspraken te maken over bijvoorbeeld de partneralimentatie, wordt nog weer eens bevestigd door een recente uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam.

In deze kwestie waren de echtelieden bij het opstellen van het echtscheidingsconvenant bijgestaan door hun gezamenlijke advocaat. In het convenant werd onder meer vastgelegd dat de vrouw afziet van partneralimentatie. Desondanks heeft de rechtbank in een naderhand door de vrouw opgestarte procedure bepaald dat de man tóch alimentatie aan de vrouw verschuldigd is, omdat partijen onbewust zijn afgeweken van de wettelijke maatstaven inzake partneralimentatie. Het hof heeft deze uitspraak van de rechtbank bekrachtigd.

Het hof stelt voorop dat op grond van de wet (artikel 1:401 lid 5 BW) een overeenkomst betreffende levensonderhoud kan worden gewijzigd of ingetrokken, indien zij is aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven. Daarvan is sprake als er een duidelijke wanverhouding bestaat tussen de bijdrage waartoe de rechter zou hebben beslist en de bijdrage die partijen zijn overeengekomen. Het gaat om gevallen waarin partijen onopzettelijk door onjuist inzicht of onjuiste gegevens, dus niet bewust, van de wettelijke maatstaven zijn afgeweken. Evenals de rechtbank gaat het hof er vanuit dat de echtelieden niet bewust maar door onjuist inzicht van de wettelijke maatstaven zijn afgeweken. Zij zijn weliswaar bij het opstellen van het echtscheidingsconvenant bijgestaan door hun gezamenlijke advocaat, maar het is niet komen vast te staan dat deze advocaat hun heeft geïnformeerd over de wettelijke maatstaven, op grond daarvan een berekening heeft gemaakt of partijen anderszins heeft voorgelicht over de gevolgen van de afspraken zoals partijen die hebben neergelegd in het convenant. Er kan dus niet de conclusie worden getrokken dat partijen volledig op de hoogte waren van de wettelijke maatstaven toen zij afspraken dat de vrouw zou afzien van partneralimentatie. Het hof geeft hierbij ook nog betekenis aan de omstandigheid dat de psychische toestand van de vrouw ten tijde van de totstandkoming van het convenant al zeer labiel was en dat zij enige tijd later met een psychose op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis werd opgenomen.

Het hof is verder met de rechtbank van oordeel dat er sprake is van een duidelijke wanverhouding tussen de uitkering welke door de rechter zou zijn vastgesteld en de uitkering die partijen samen hebben afgesproken, zodat het echtscheidingsconvenant dus met grove miskenning van de wettelijke maatstaven tot stand is gekomen.

De scheidingsmediators bij Holla zijn aangesloten bij de vFAS en zorgen voor goede informatieverstrekking aan partijen en een goede vastlegging van de afspraken in het echtscheidingsconvenant, zodat problemen als geschetst in deze casus worden voorkomen.

Wilt u meer informatie over scheidingsbemiddeling? Neem gerust contact met ons op, wij staan u graag persoonlijk te woord!