Doorbraak: het hof stelt dader volledig verantwoordelijk voor het vergoeden van schade en niet de belastingbetaler

Op 26 januari 2015 is in een uitspraak van het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch de dader volledig verantwoordelijk gesteld voor het vergoeden van de schade van het slachtoffer. Dit in tegenstelling tot eerdere situaties, waarbij de belastingbetaler onbedoeld meebetaalde aan de schadevergoedingsmaatregel die was opgelegd aan de dader. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is verheugd met deze uitspraak.

Een tegemoetkoming van het Schadefonds

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven verstrekt een eenmalig bedrag aan slachtoffers van geweldsmisdrijven om hun tegemoet te komen in hun leed en eventuele financiële schade. Het slachtoffer hoeft niet te wachten met het indienen van de aanvraag tot het strafproces is afgerond. De tegemoetkoming – betaald uit belastinggeld – kan eerder worden verstrekt. Op deze manier hoeft het slachtoffer niet jaren te wachten op een schadevergoeding tot het strafproces afgerond is. Als de dader later alsnog een schadevergoeding moet betalen, dan wordt deze verrekend met de uitkering van het Schadefonds. De uitkering van het Schadefonds wordt dan gezien als een voorschot op de latere schadevergoeding. Het CJIB int de schadevergoeding bij de dader. De dader betaalt het Schadefonds dat deel terug dat is voorgeschoten aan het slachtoffer. Het slachtoffer merkt niets van deze verrekening en ontvangt de gehele schadevergoeding.

Situatie eerdere uitspraken

In eerdere uitspraken kwamen rechters de dader nog wel eens tegemoet in het betalen van de schade aan het slachtoffer. De dader betaalde dan maar een deel van de rekening, omdat een deel van de schade al door het Schadefonds aan het slachtoffer was betaald. Hoe dit precies zit, is het beste uit te leggen aan de hand van een voorbeeld.

Voorbeeld: wie betaalt de rekening?

Een slachtoffer van een geweldsmisdrijf heeft € 10.000 schade. In de strafzaak houdt de rechter de dader verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade van het slachtoffer met een bedrag van € 5.000. Het slachtoffer heeft – kort na het misdrijf – via het Schadefonds namelijk al een bedrag van € 5.000 ontvangen. Het slachtoffer krijgt zo wat hem toebehoorde, namelijk € 10.000. Opvallend aan deze zaak is dat de dader ermee wegkomt om maar € 5.000 te betalen in plaats van het volledige bedrag van € 10.000. De helft van de schadevergoedingsmaatregel heeft de belastingbetaler eigenlijk via het Schadefonds betaald.

De rekening komt te liggen waar deze hoort: bij de dader

In de uitspraak van 26 januari heeft het hof erop toegezien dat de dader de volledig geëiste schadevergoedingsmaatregel uit eigen zak betaalt. Het uitgekeerde bedrag van het Schadefonds aan het slachtoffer is niet van de eis afgetrokken. Dit is hoe het hoort en hoe het Schadefonds het in de toekomst in alle zaken hoopt te zien.

Dit artikel is ook opgenomen in Opmaat Letselschade. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marloes Hulstein, +31 40 23 80 682.

 

bron: www.schadefonds.nl