Misstap van Crocs

Crocs

Crocs, met de (schoen)neus op de feiten gedrukt

Crocs heeft sinds 2005 een Europees modelrecht op de welbekende “klompschoen”. Dit betekent echter niet dat het model onaantastbaar is. Met de op 14 maart 2018 gewezen uitspraak van het Gerecht EU is Crocs met de spreekwoordelijke (schoen)neus op de feiten gedrukt.

Nieuwheid is één van de eisen die geldt voor modelbescherming. Dit betekent dat een model niet voor de registratiedatum aan het publiek beschikbaar mag zijn gesteld. De ontwerper van een model heeft een zogeheten terme de grâce van 12 maanden, waarbinnen hij zijn model alsnog kan registeren, zonder dat het vereiste ‘nieuwheid’ wordt aangetast.

Uit de recente uitspraak van het Gerecht EU blijkt dat modelhouders niet altijd rekening houden met de 12 maanden termijn. De modelinschrijving van Crocs is nietig verklaard, omdat Crocs het model voor de klompschoen eerder dan 12 maanden voorafgaand aan de registratie openbaar heeft gemaakt (zie art. 7 lid 2 Gemeenschapsmodellenverordening). Het model voldoet hiermee niet aan het nieuwheidsvereiste.

De openbaarmaking vond plaats op de volgende wijzen:

  • het ontwerp stond op de website van Crocs;
  • door tentoonstelling van het ontwerp op de Fort Lauderdale Boat Show, waar de klompschoen in het bijzonder een groot succes was;
  • de klompen waren op verschillende plekken beschikbaar voor verkoop.

Crocs weerlegde deze feiten niet, maar deed een beroep op de uitzondering neergelegd in art. 7 lid 1 Gemeenschapsmodellenverordening. Zij stelde dat de genoemde feiten redelijkerwijs niet ter kennis zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Europese Unie werkzaam zijn, waardoor volgens haar geen sprake zou zijn van nietigheid van de modelinschrijving.

Oordeel Gerecht EU
Het Gerecht ging niet mee in het standpunt van Crocs en oordeelde dat:

  • Crocs onvoldoende heeft gemotiveerd dat schoenenfabrikanten buiten de Verenigde staten haar website niet konden vinden;
  • de Fort Lauderdale Boat Show een belangrijk internationaal evenement is binnen de scheepvaartindustrie. Dit maakt het onaannemelijk dat professionals in de Europese schoenenindustrie geen wetenschap hebben gehad van de nieuwe klompschoen ontworpen voor de scheepvaart;
  • bewezen is dat de klompschoen in een groot aantal Amerikaanse staten voor verkoop is aangeboden. Het feit dat trends in Amerika een belangrijke rol spelen in de Europese markt maakt het niet aannemelijk dat de klompschoen hier onopgemerkt is gebleven.

Aanbeveling
Om nietigheid van uw modelinschrijving te voorkomen, dient u de 12 maanden termijn nauwlettend in de gaten te houden. Wees u bewust van het moment dat het model voor het eerst aan het publiek beschikbaar is gesteld. Vanaf dat moment gaat de teller lopen. U heeft vervolgens 12 maanden om uw model alsnog te registreren. Doet u dit niet, dan is de openbaarmaking voer voor een nietigverklaring van uw modelinschrijving.

Marloes Sluis