Goed nieuws

Nieuws

De wet ‘compensatie transitievergoeding zieke werknemers’ is aangenomen.

Met de wet ‘compensatie transitievergoeding zieke werknemers’ is een compensatieregeling geïntroduceerd voor de situatie dat een werkgever een transitievergoeding betaalt aan de werknemer wiens dienstverband is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Het doel van de nieuwe wet is om de opeenstapeling van kosten voor werkgevers bij langdurige arbeidsongeschiktheid en het daaropvolgende ontslag van de werknemer te beperken. Muziek in de oren van zowel werkgever als werknemer!

Waarom deze wet?
Een langdurig arbeidsongeschikte medewerker betekent een hoge kostenpost voor een werkgever. Veel werkgevers proberen de kosten te beperken door de werknemer, na het einde van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, niet te ontslaan. Hiermee bespaart de werkgever zich het betalen van de transitievergoeding en de eindafrekening. Vervolgens blijft een zogeheten ‘lege arbeidsovereenkomst‘ bestaan. De arbeidsovereenkomst is ‘leeg’ omdat de werkgever geen salaris meer hoeft te betalen en de werknemer niet komt werken (omdat hij arbeidsongeschikt is). De arbeidsovereenkomst bestaat dan alleen nog op papier.

Voor de werknemer is dit een vervelende situatie. Niet alleen loopt hij de transitievergoeding mis, ook hoeven opgebouwde vakantiedagen niet uitbetaald te worden. Een werknemer heeft namelijk alleen recht op deze vergoedingen na het einde van de arbeidsovereenkomst. Overigens is ook voor de werkgever een ‘lege arbeidsovereenkomst’ niet ideaal. Mocht een werknemer op enig moment toch weer arbeidsgeschikt zijn, dan zal hij aanspraak kunnen maken op zijn werk en het bijbehorende salaris, terwijl de werkgever hier geen rekening meer mee heeft gehouden in zijn bedrijfsvoering.

Een oplossing is in zicht!
Op 10 juli 2018 is de wet ‘compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemers’ aangenomen. De regeling treedt op 1 april 2020 in werking. De werkgever kan dan een aanvraag indienen bij het UWV om compensatie te krijgen voor de betaalde transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid. Hiermee kan de werkgever, zonder hoge kosten, de werknemer ontslaan en loopt de werknemer de transitievergoeding en de eindafrekening niet mis. Goed nieuws voor zowel werkgever als werknemer, dus.

Alle transitievergoedingen, die zijn betaald na het einde van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte en in de periode 1 juli 2015 – 1 april 2020, komen in aanmerking.

Holla Advocaten is gespecialiseerd in complexe, arbeidsrechtelijke zaken. Wij hebben veel ervaring met en kennis van arbeidsongeschiktheid van werknemers. Wilt u meer weten? Neem contact op met onze arbeidsrechtspecialist Petra Domevscek.

Dit artikel is geschreven door Peggie van Vugt, medewerker Wetenschappelijk Bureau van Holla Advocaten.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?