Circulair bouwen: stand van zaken vanuit de politiek

circulair bouwen

Op 23 december 2022 heeft de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (hierna: de Minister) de “Beleidsagenda normen en stimuleren circulair bouwen” (de “Beleidsagenda”) aan de Tweede Kamer gezonden. In deze Beleidsagenda formuleert de Minister beleidsmatige acties voor de komende periode.

De Minister onderscheidt in de Beleidsagenda drie hoofdlijnen:
  1. het aanscherpen en verbreden van de milieuprestatie-eis voor nieuwe gebouwen;

Voor nieuwe woningen en kantoren wil de Minister de milieuprestatie-eis aanscherpen. De milieuprestatie van een gebouw is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de milieuprestatie is hoe duurzamer het materiaal van het gebouw.

Sinds 1 juli 2021 is vastgesteld dat de milieuprestatie voor het bouwen van woningen 0,8 is en voor kantoren 1. De Minister wil in 2025 de milieuprestatie-eis voor woningen en kantoren verlagen naar 0,5. Hiermee wil de Minister circulair bouwen aantrekkelijk maken.

  1. het introduceren van normering voor de CO2-emissie van het materiaalgebruik in gebouwen;

De Minister wil een nieuwe eis introduceren voor de CO2-emissie die door toepassing van bouwmateriaal wordt veroorzaakt. Met deze nieuwe eis wil de Minister de bijdrage van circulair bouwen aan de klimaatambities van het inmiddels demissionair kabinet meer kunnen aansturen.

  1. het stimuleren van bouwen met biobased grondstoffen.

Ook wil de Minister meer ‘biobased’ grondstoffen in de bouw laten gebruiken. Deze grondstoffen dienen door boeren te worden gerealiseerd die (gedeeltelijk) overstappen naar de teelt van vezels als grondstof voor bouwmaterialen. Een reden hiervoor is om meer traditionele bouwmaterialen met een hogere CO2-emissie op termijn te vervangen door duurzame biobased bouwmaterialen met een lagere emissie. Het doel op langere termijn is om uiteindelijk ook deze biobase bouwmaterialen in het kringloopsysteem te houden.

Hoe nu verder?

De Minister heeft in de Beleidsagenda beloofd om uiterlijk juli 2023 zijn voornemen te delen over hoe de drie hoofdlijnen in wet- en regelgeving worden opgenomen. Dit is nog niet gebeurd. De Minister heeft in zijn beleidsagenda ook beloofd in het voorjaar van 2024 een juridische uitwerking in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) als voorstel met de Tweede Kamer te delen.

De Beleidsagenda is op 22 december 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. Nu het kabinet sinds 14 juli 2023 demissionair is, zou kunnen worden gesteld dat de plannen van de Minister zijn gepauzeerd. Dit onderwerp is echter te belangrijk om op de lange termijn uit te schuiven. Het klimaatbeleid was namelijk ook een belangrijk speerpunt van het kabinet-Rutte IV. Dit blijkt ook uit een recente Kamerbrief van 19 juli 2023 (dus na de val van het kabinet), waarin nogmaals naar de Beleidsagenda is verwezen.

Het is dus nu zaak voor de Minister om door te pakken en zijn voornemens met de Tweede Kamer te delen. Wij houden de ontwikkelingen rondom de Beleidsagenda in ieder geval nauwgezet in de gaten.

Onze advocaten in het Transitieteam van Holla legal & tax kunnen voor vragen over dit wetsvoorstel en realisatie van bouwprojecten adviseren. Neem contact op met de auteur van dit blog: Jaafar Massali.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?