CAO voor Uitzendkrachten (ABU) algemeen verbindend verklaard

Sinds dinsdag 17 september 2013 en tot en met 16 september 2015 is de CAO voor Uitzendkrachten (ABU CAO) algemeen verbindend verklaard door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
link naar de website

Dit betekent concreet dat de ABU CAO van toepassing is op alle uitzendovereenkomsten, ongeacht wanneer deze gesloten zijn en ongeacht of het uitzendbureau aangesloten is bij de ABU, de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Een uitzondering geldt voor enkele grote uitzendondernemingen met een eigen CAO en voor uitzendbureaus die aangesloten zijn bij de NBBU.

De verbindendverklaring heeft voor veel uitzendbureaus grote consequenties aangezien zij nu aan de verplichtingen uit de ABU CAO moeten voldoen. Denk bijvoorbeeld aan:- het fasensysteem (A, B en C) met ieder eigen regels over de rechtspositie van de uitzendkracht;- de verplichte (inleners)beloning van de uitzendkracht;- de toepasselijke opzegtermijnen;- de mogelijkheden en voorwaarden voor uitruil van arbeidsvoorwaarden.

Door de algemeen verbindendverklaring is de Stichting Naleving Cao Uitzendkrachten (SNCU) bevoegd om nalevingsonderzoeken in te stellen bij uitzendbureaus die geen lid zijn van de ABU. De SNCU manifesteert zich de laatste jaren steeds nadrukkelijker om naleving af te dwingen. Dit leidt geregeld tot oplegging van hoge boetes aan uitzendbureaus die de ABU CAO niet naleven. Het is daarom van belang om goed na te gaan welke verplichtingen u als uitzendondernemer hebt.

Uiteraard kunnen wij u hierover verder informeren. Neem voor meer informatie contact op met mr. drs. Myrthe Leijenaar (073 6161 100) of mr. Hans Mulder (040 2380 600).