Blockchain en eigendomsrechten

waakhond

Blockchain, de nieuwe waakhond voor intellectuele eigendomsrechten?

Met de opkomst van het digitale informatietijdperk en onze kenniseconomie is steeds meer het besef gegroeid dat de waarde van ondernemingen niet langer is gelegen in de waarde van de vaste materiële activa zoals apparatuur en gebouwen, maar in wezen wordt bepaald door de immateriële activa, waaronder ook de intellectuele eigendomsrechten. Omdat intellectuele eigendomsrechten, anders dan vaste activa, gemakkelijk kunnen uitlekken en erg gevoelig zijn voor imitatie worden ondernemingen meer dan ooit uitgedaagd om hun kennisprotfolio zorgvuldig vast te leggen en te beschermen. Blockchaintechnologie kan u hierbij helpen! Hoe? Holla legt het u graag uit. 

For Englisch click here

De blockchaintechnologie in het kort

Vanwege de complexiteit van de technologie, toch nog even in het kort: wat is de blockchaintechnologie? Een blockchain kan het beste worden vergeleken met een digitaal, decentraal grootboek waar in principe iedereen met een computer aan kan deelnemen. Een blockchain bestaat uit verschillende ‘blocks’ waar (financiële) transacties of andere gebeurtenissen in staan opgeslagen. De blokken in de ketting zijn via een wiskundige formule aan elkaar gelinkt. Dit zorgt ervoor dat de informatie die in de blockchain is opgeslagen niet meer kan worden gewijzigd of gewist en dus fraudebestendig is.

De Blockchain als Proof of Existence

Merkenrechten en octrooirechten ontstaan door inschrijving daarvan in openbare databanken. Zo is het voor iedereen inzichtelijk bij welke partij welke rechten rusten en wanneer deze rechten zijn ontstaan. Bij auteursrechten ligt dat echter anders: auteursrechten ontstaan van rechtswege en worden dus doorgaans niet vastgelegd in een openbaar register. Hetzelfde geldt voor de technologische ontwikkelingen binnen een bedrijf die niet reeds zijn vastgelegd in een octrooi. Hierdoor kan met het oog op de bewijsvoering in een juridische procedure discussie ontstaan over de omvang van het recht, wie de rechthebbende is en over het moment waarop het recht is ontstaan. Een registratie van uw recht in een blockchaindatabase, waaruit blijkt dat het idee van u afkomstig is en wanneer u dit heeft bedacht, versterkt uw bewijspositie hierbij aanzienlijk.

Met een blockchainsysteem kunnen verschillende gegevens ten aanzien van het auteursrecht worden vastgelegd. De auteursrechthebbende kan zijn werken, in verschillende stadia van ontwikkeling, uploaden naar de blockchain. Op deze manier kan het moment van registratie worden aangetoond. Ook andere gegevens kunnen worden opgenomen in de blockchain. Gebeurtenissen, zoals overdracht van het auteursrecht of licenties, kunnen later aan de blockchaindatabase worden toegevoegd. Hetzelfde geldt uiteraard ten aanzien van  bedrijfsgeheimen waarvan u (nog) niet wilt dat uw concurrenten er kennis van nemen.

De Blockchain als universele databank, ook voor merken en octrooien

Een register van intellectuele eigendomsrechten in de vorm van een blockchainsysteem levert een belangrijk voordeel op ten opzichte van de reeds bestaande databanken, namelijk uniformiteit. We kennen verschillende IE-registers waarvan ook de territoriale werking onderling verschilt. Zo kan men een merk registreren in de Benelux, EU of zelfs buiten de EU. De verschillende registers zijn niet altijd op elkaar ingespeeld, waardoor letterlijk “alle registers moeten worden opengetrokken” voordat inzichtelijk is wie de rechthebbende is. Zo kan de houder van een nationaal Frans merk zich verzetten tegen de inschrijving van een soortgelijk merk voor de EU. Eén universeel grootboek kan ervoor zorgen dat de rechten inzichtelijker worden.

Daarnaast is de blockchain niet afhankelijk van een zogenaamde trusted third party, zoals bijvoorbeeld het BBIE of het EUIPO. Een blockchaindatabase kan hierdoor bijdragen aan de betrouwbaarheid van het registratiesysteem.

Blockchaintechnologie als wapen tegen namaakproducten

 De blockchaintechnologie kan ook worden ingezet om inbreuk op intellectuele eigendomsrechten tegen te gaan. De organisatie ‘StopTheFakes’ (https://stopthefakes.io/) is hier een voorbeeld van. Deze organisatie maakt het door middel van blockchain mogelijk om inbreuk op intellectuele eigendom te traceren en aan te pakken. Een ander voorbeeld van een organisatie die de mogelijkheden van blockchain benut is ‘De Beers’, werelds grootste diamantbedrijf. De Beers heeft 1,6 miljoen diamanten geregistreerd in een blockchain en hierbij de herkomst en kenmerken zoals kleur en het aantal karaat etc. vastgelegd. Het doel is om alle diamanten in de blockchaindatabase op te nemen en op deze manier de verkoop van vervalsingen en bloeddiamanten tegen te gaan. Voor het bestrijden van namaakgoederen in de detailhandel kan blockchain ook uitkomst bieden. Door het plaatsen van microchips die gebruikmaken van blockchain kan een klant via een smartphone app verifiëren of een kledingstuk echt of nep is. Met name voor luxe merken is de blockchaintechnologie interessant om zo een einde te maken aan de illegale handel.

Conclusie

De registratie en bescherming van de intellectuele eigendomsrechten door gebruik van blockchaintechnologie staat nog in de kinderschoenen. Het gegeven dat verschillende bedrijven de mogelijkheden aan het ontwikkelen zijn, belooft veel goeds voor de toekomst.

Wilt u meer weten over het toepassen van blockchaintechnologie ten behoeve van de bescherming van uw intellectuele eigendom? Neem dan contact op met ons New Tech Team.