Belastingrecht ICO’s & STO’s

Bitcoin

De rol van het belastingrecht bij ICO’s en STO’s 

Recentelijk hebben er wereldwijd vele zogenaamde Initial Coin Offerings (ICO’s) en Security Token Offerings (STO’s) plaatsgevonden. Nederland staat hierbij meer dan eens op een shortlist. Naast het feit dat Nederland een stabiel vestiging- en belastingklimaat biedt, heeft het tevens een omvangrijk verdragennetwerk en zijn er voldoende aanknopingspunten om ICO’s en STO’s succesvol te laten zijn. Wij lichten dat hieronder toe.  

For English click here

Vergeet het belastingrecht niet!
Bij ICO’s en STO’s wordt er doorgaans veel aandacht besteed aan het financieel toezichtsrecht. In de meeste projecten wordt er echter in beginsel weinig tot geen aandacht besteed aan de verschillende belastingimplicaties. Gaandeweg het project neemt het bewustzijn met betrekking tot de impact van belastingen bij het structuren van een ICO of STO doorgaans toe.

Waar moet je aan denken op het gebied van het belastingrecht?
Er zijn echter, tevens aan het begin van een project, vele belastingoverwegingen die van belang kunnen zijn voor zowel een ICO of STO zelf, als voor de betrokken entiteiten die een ICO of STO voor ogen hebben en de oprichters van deze entiteiten c.q. ontwikkelaars binnen de projecten.

Voor de oprichters betrokken bij een ICO is het bijvoorbeeld interessant om te weten op welke wijze zij hun tokens dienen op te nemen in hun belastingaangifte. Uit feiten en omstandigheden zal dienen te blijken of deze tokens mogen worden belast tegen een progressief tarief van 52% in box 1, een vast tarief van 25% in box 2 of een lager tarief in box 3. Vanzelfsprekend geven oprichters vaak de voorkeur aan het ontvangen van de tokens in box 3. Het is echter de vraag of dit in alle gevallen haalbaar is. In dit verband is een zorgvuldig advies geboden.

Belastingheffing kan van grote impact zijn op het structureren van een ICO of STO. Het aanmeten van een geschikte structuur vanaf het begin, geniet in dit kader de voorkeur boven het gaandeweg moeten aanpassen van de structuur. Indien vanaf het begin met een juiste structuur wordt gewerkt, bespaart dit vaak tijd en geld. Uiteindelijk komt dit het project weer ten goede. Daarnaast vragen investeerders bij een dergelijk project steeds vaker om een solide plan vanuit zowel juridisch als fiscaal perspectief.

Wat zegt de Belastingdienst?
Vanuit de Belastingdienst is tot nu toe weinig richting gegeven aan hoe men om dient te gaan met ICO’s en STO’s. Bij het voornemen van een ICO of STO is het van groot belang om te bezien hoe de Nederlandse belastingwetgeving hierop toeziet. Wij kunnen u van degelijk advies voorzien bij het op de markt brengen van een ICO en/of STO.