Holla begeleidt fusie

Holla begeleidt fusie van drie kwaliteitsregistratieprogramma’s

Drie organisaties zijn onlangs gefuseerd om de kwaliteitsregistratie op het gebied van hartziekten te verbeteren. De Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland, Meetbaar Beter en het National Cardiovascular Data Registry houden op te bestaan en vormen samen de Nederlandse Hartregistratie. ‘De bestaande kwaliteitsregistratieprogramma’s waren versnipperd en hadden overlap met elkaar’, verklaart Dennis van Veghel, kwartiermaker bij de Nederlandse Hartregistratie en voorheen directeur bij Meetbaar Beter.

Hartpatiënt als uitgangspunt
De fusie van cardiologische en cadiochirurgische kwaliteitsregistraties leidt tot een internationaal unieke organisatie waarbinnen de hartpatiënt het uitgangspunt is en Value Based Healthcare principes een belangrijke rol spelen. Doordat alle interventies aan het hart op één plaats bijeenkomen zal de Nederlandse Hartregistratie in de toekomst belangrijke kwaliteitsinformatie kunnen bieden. Holla heeft met trots haar steentje bijgedragen aan deze fusie.

Namens Holla Advocaten veel dank voor de prettige samenwerking en voor alle betrokkenen van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat en veel succes.
Het team van Holla Advocaten werd gevormd door Pim van de Goor (M&A) en Coen Verberne (Gezondheidsrecht). De notariële werkzaamheden werden verricht door mr. Andy van Hoof van De Cooker Notariaat.

Lees voor meer informatie het artikel dat mevrouw Simone Paauw van Medisch Contact schreef.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?